KONE og LEED

Vår ekspertise og våre løsninger kan hjelpe deg med å oppnå LEED-miljøsertifiseringer

Neste generasjons grønne bygning med KONE og LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) er et internasjonalt anerkjent miljøsertifiseringssystem som er utviklet av U.S. Green Building Council.

LEED-sertifiseringssystemet hjelper bygningseiere og operatører med å identifisere og implementere miljøvennlig bygningsdesign, konstruksjon, operasjoner og vedlikeholdsløsninger.

KONE hjelper deg med å oppnå akkreditering i henhold til LEED v4 Building Design and Construction, ved å:

  • Bidra til å kutte energiforbruk på stedet og bygningens CO2-fotavtrykk med grundige analyser av trafikkmønstre samt energiforbruket og den potensielle reduksjonen av CO2-avtrykket for våre løsninger gjennom hele driftstiden
  • Vi hjelper deg med å overholde LEED-krav og levere løsninger som bidrar til å oppnå LEED-akkreditering

Vi hjelper deg også med andre klassifiseringssystemer.

Energi og atmosfære

KRAV
TYPE
BESKRIVELSE AV KRAVSE HVORDAN KONE KAN HJELPE
Grunnleggende idriftsetting og verifiseringKravForberede og opprettholde en drifts- og vedlikeholdsplan som inneholder den informasjonen som er nødvendig for å ivareta bygningen på en effektiv måte.
KONE kan levere brukerhåndbøker og vedlikeholdsplaner for løsningene sine.
Minimum energiytelseKravOverholde obligatoriske krav for heiser:
  • Kupébelysning
  • Kupévifte
  • Standbymodus
  • Klimaanlegg
KONE kan designe løsninger som er i tråd med kravene, og skaffe visuell og teknisk dokumentasjon ved behov.
Grunnleggende styring av kjølemedierKravDet skal ikke brukes kjølemedier basert på klorfluorkarboner (KFK-er) i nye varme-, ventilasjons-, klima- og kjølesystemer (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk).KONE-utstyr inneholder ikke KFK-er.
Optimalisere energiytelsenAkkrediteringVise nedgangen i det generelle energiforbruket i den aktuelle bygningen, sammenlignet med basislinjebygningenKONE-løsninger kan tas med i energisimuleringen for et prosjekt, forutsatt at det er den såkalte eksepsjonelle beregningsmetoden som brukes. Her kan KONE bidra med å levere energieffektivitetsberegninger.
Utvidet styring av kjølemedierAkkrediteringRedusere nedbrytingen av ozonlaget og vær tidlig ute med å overholde Montreal RedProtocol, samtidig som ditt direkte bidrag til klimaendringen minimaliseres.KONE kan levere utstyr med lavt ozonnedbrytende potensial (ODP) og lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP)

Materialer og ressurser

KRAV
TYPE
BESKRIVELSE AV KRAVSE HVORDAN KONE KAN HJELPE
Håndtering av bygge- og riveavfallKravUtvikle og implementere en plan for håndtering av bygge- og riveavfall.KONE kan oppfylle kravene i den etablerte prosjektplanen for håndtering av byggeavfall. KONE har også sine egne retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering på byggeplassen.
Building Product Disclosure and Optimization (BPDO) – miljødeklarasjon (EPD)AkkrediteringBruke minst 20 forskjellige permanent installert produkter med miljødeklarasjon (EPD) anskaffet fra minst fem forskjellige produsenter.KONEs tredjepartsverifiserte EPD-er gir informasjon om miljøytelsen til våre heiser og rulletrapper gjennom hele livssyklusen.
Building Product Disclosure and Optimization (BPDO) – anskaffelse av råvarerAkkrediteringBruke minst 20 forskjellige permanent installerte produkter fra minst fem forskjellige produsenter som har publisert en rapport med informasjon om miljøpåvirkningen til utvinningsoperasjoner og aktiviteter knyttet til produsentens produkter.KONE kan levere en bærekraftrapport som er i samsvar med retningslinjene fra Global Reporting Initiative (GRI). KONEs årsrapport beskriver saker som er i tråd med FNs Global Compacts Communication on Progress-prosess.
Building Product Disclosure and Optimization (BPDO) – ingredienser i materialerAkkrediteringBruke minst 20 forskjellige permanent installerte produkter med miljødeklarasjon (EPD) fra minst fem forskjellige produsenter som har helseproduktdeklarasjoner (HPD-er) i samsvar med den åpne standarden for helseproduktdeklarasjoner. En HPD er et dokument som produsentene deler for å vise produktingredienser og eventuelle helsefarer knyttet til disse ingrediensene.KONEs HPD-er, som er i tråd med den åpne HPD-standarden, gir informasjon om innholdet i materialene som brukes i heiser og rulletrapper, samt innvirkningen disse materialene har på helsen. Vi tilbyr nå HPD-er for et begrenset antall løsninger.

Innemiljøkvalitet

KRAV
TYPE
BESKRIVELSE AV KRAVSE HVORDAN KONE KAN HJELPE
Materialer med lave utslippAkkrediteringOppnå terskelnivået for samsvar med utslipp, VOC-innhold i materialer og testmetoder.*KONE kan hjelpe kundene med å velge samsvarende overflatematerialer til heiskupeen og skaffe dokumentasjon på at de valgte materialene samsvarer med tekniske krav. KONE bruker en lavest mulig kjemikaliemengde under installasjon.
Plan for håndtering av kvaliteten på inneluften under byggingAkkrediteringUtvikle og implementere an plan for håndtering av kvaliteten på inneluften (IAQ) gjennom byggefasen og før innflytting.KONE kan oppfylle kravene i den etablerte prosjektplanen for håndtering av luftkvalitet.

*Kravene kan variere avhengig av om budsjettberegningsmetode 1 eller 2 er brukt i prosjektet.

Innovasjon

KRAV
TYPE
BESKRIVELSE AV KRAVSE HVORDAN KONE KAN HJELPE
InnovasjonAkkrediteringOppnå betydelig, målbar miljøytelse ved å bruke en strategi som ikke er innført i LEED-miljøsertifiseringssystemet.KONEs innovative løsninger for personflyt kan bidra til å oppnå akkreditering for innovasjon, og vi kan skaffe dokumentasjon som underbygger dette på prosjektbasis.

Relaterte emner

Kontakt oss

Du kan bruke skjemaet under til å fortelle oss mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Sample form


+47My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Residential Flow in a new building|Residential Flow in an existing building|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Escalators|Autowalks|Doors|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|Other


Vennligst merk at når du sender inn dette skjema samler vi dine kontaktopplysninger. Mer informasjon om våre retningslinjer for personvern.


Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website