WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Til toppen av siden

Våre miljøresultater

CDPs GLOBALE A-LISTE

Høyest mulig poengscore (100 A) på CDPs globale A-liste

ENERGIEFFEKTIVITET

Første selskap som har oppnådd den høyeste energisertifiseringen (A-klasse) for heisinstallasjoner i henhold til ISO 25745.

ENERGIBRUK

Mellom 2008 og 2016 har vi redusert vårt CO2-fotavtrykk i forhold til mottatte ordrer med mer enn 60 %.

Vår tilnærming

For KONE er miljøansvar en kombinasjon av å tilby våre kunder innovative og miljøvennlige løsninger og redusere miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet.

SLIK STØTTER VI GRØNN BYGNINGSDESIGN

Beregner energiforbruket til våre produkter og legger til rette for miljøvennlig bygging. Vi offentliggjør miljøpåvirkningen til KONE-produktene og bidrar til å utvikle globale standarder for energihåndtering.

MILJØVENNLIG INSTALLASJON

Tar hensyn til miljøet ved installasjon av nytt utstyr. Våre nøye planlagte og effektive installasjonsprosesser gir minimal miljøbelastning ved installasjonsarbeid, og våre systemer sørger for at vi reduserer bruken av kjemikalier og håndterer avfall effektivt på stedet.

EFFEKTIVE SERVICEPROSESSER

Bruk av smart teknologi og en miljøvennlig bilpark bidrar til minimale utslipp og maksimal miljøeffektivitet. Fjernovervåkningsløsninger reduserer unødig tilkalling av montører. Vi har en nøye utvalgt reservedelsbeholdning i bilene våre, noe som gir færre lagerbesøk og dermed lavere utslipp.

MILJØEFFEKTIVITET GJENNOM MODERNISERING

Et utvalg av løsninger som utgjør størst mulig forskjell med minst mulig miljøpåvirkning. Våre moderniseringsløsninger spenner fra å oppgradere en heis med LED-lys til å skape en helt ny heis med teknologi for energigjenvinning.

SLIK REDUSERER VI KARBONFOTAVTRYKKET

KONE har målt virksomhetens karbonfotavtrykk siden 2008. Mellom 2008 og 2016 har vi klart å redusere karbonfotavtrykket i kategori 1 og 2 i forhold til ordreinngang med over 60 % (beregningene omfatter kategori 1 direkte energi og kjølegasser pluss kategori 2 indirekte strøm og fjernvarme).

LOGISTIKK - STØRSTE BIDRAGSYTER

Logistikkvirksomheten var den største kilden til utslipp av klimagasser i KONEs absolutte karbonfotavtrykk og sto for 149 ktCO2e i 2016 (2015: 148). Vi benytter bare fordelingsmodeller som tar hensyn til miljøeffektivitet og vi er særlig opptatte av å redusere påvirkningen fra transport gjennom optimalisering av ruter og forsendelser samt gjennom grundige analyser av alternative transportmodeller.

BILPARK

Av klimagassutslippet fra KONEs virksomhet i 2016 stammet 30 % fra vår globale kjøretøypark, som dermed var den nest største bidragsyteren i så henseende. Vi er konstant på jakt etter nye og innovative måter å redusere kjøretøyparkens karbonfotavtrykk på, for eksempel ved å vie faktorer som drivstoffeffektivitet, bruk av el-biler og kontroll av førernes atferd, stor oppmerksomhet.

ENERGISPARING VED ANLEGG

KONE har mer enn 1000 anlegg verden over, deriblant kontorer, installasjons- og servicesentre. Vår globale anleggspolicy har som målsetting å utvikle anlegg tilpasset formålet og miljøvennlig drift, og det endelige målet er å redusere vårt anleggsrelaterte karbonfotavtrykk. Blant mange tiltak kan nevnes at vi stadig forsøker å finne nye måter å utnytte plassen enda bedre på, gjøre energibruken optimal, øke andelen grønn strøm, redusere avfallsmengden og bli flinkere på resirkulering.

Les mer av vår rapport om bærekraft (eng.)

Les vår Kvalitets- & miljømanual (svensk)