WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Tilbake til toppen

Våre miljøresultater

ET AV VERDENS MEST BÆREKRAFTIGE SELSKAPER

KONE er rangert som nummer 43 på Corporate Knights’ liste over verdens 100 mest bærekraftige selskaper, som det eneste heis- og rulletrappselskapet på listen

LEDENDE PÅ KLIMATILTAK

KONE scorer høyt med vurderingen A- på CDPs 2018-rapport og høyeste karakter A på Supplier Engagement Leader Board

BEST I KLASSEN PÅ MILJØEFFEKTIVITET

14 heismodeller og 3 rulletrappmodeller med best mulig klassifisering av energieffektivitet iht. ISO 25745

Vår tilnærming

For KONE er miljøansvar en kombinasjon av å tilby våre kunder innovative og miljøvennlige løsninger og redusere miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet.

KONES MILJØPROGRAM

Vårt miljøprogram støtter det pågående grønne skiftet, der det bygde miljøet forvandles til smarte økobyer, lavkarbonsamfunn og nullenergibygg.

PÅLITELIG PARTNER FOR GRØNNE BYGG

Vi hjelper kundene våre å oppnå miljøsertifiseringer, som LEED og BREEAM, med energieffektive løsninger som er best i klassen

SLIK REDUSERER VI MILJØPÅVIRKNINGEN

Vårt mål er å redusere miljøpåvirkningen fra vår virksomhet ytterligere, særlig med hensyn til karbonfotavtrykk og forbruk av energi, materialer og vann.

PÅLITELIG PARTNER FOR UTVIKLING AV GRØNNE BYGG

Vi bruker bærekraftige materialer, bidrar til å redusere energiforbruket på stedet og bygningers karbonfotavtrykk. Vi offentliggjør miljøpåvirkningen til KONEs produkter og bidrar til å utvikle globale standarder for energihåndtering.

MILJØEFFEKTIV INSTALLASJON

Vi tar hensyn til miljøet ved installasjon av nytt utstyr. Våre nøye planlagte og effektive installasjonsprosesser gir minimal miljøbelastning ved installasjonsarbeid, og våre systemer sørger for at vi reduserer bruken av kjemikalier og håndterer avfall effektivt på stedet.

EFFEKTIVE SERVICEPROSESSER

Bruk av smart teknologi og en miljøvennlig bilpark bidrar til minimale utslipp og maksimal miljøeffektivitet. Unødig tilkalling av montører reduseres ved bruk av fjernovervåkningsløsninger og KONE 24/7 Connected Services, som benytter IBMs Watson IoT-plattform og andre avanserte teknologier for å levere intelligente tjenester til heiser og rulletrapper. Vi har en nøye utvalgt reservedelsbeholdning i bilene våre, noe som gir færre lagerbesøk og dermed lavere utslipp.

MILJØEFFEKTIVITET GJENNOM MODERNISERING

Vi bruker en rekke løsninger som utgjør størst mulig forskjell med minst mulig miljøpåvirkning. Våre moderniseringsløsninger spenner fra å oppgradere en heis med LED-lys til å skape en helt ny heis med teknologi for energigjenvinning.

REDUSERER VIRKSOMHETENS KARBONFOTAVTRYKK

KONE har målt virksomhetens karbonfotavtrykk siden 2008, og vårt mål er å redusere karbonutslippet i forhold til nettoomsetningen med 3 % per år.

SMIDIG OG MILJØEFFEKTIV MATERIALFLYT

Logistikkvirksomheten står for over 50 % av KONEs karbonfotavtrykk. Vi benytter fordelingsmodeller som tar hensyn til miljøeffektivitet, og vi fokuserer særlig på å redusere påvirkningen fra transport ved å optimalisere ruter og forsendelser og grundig analysere alternative transportmodeller.

MILJØVENNLIG BILPARK

Med en samlet størrelse på nesten 17 000 kjøretøy står bilparken vår for mer enn en tredel av KONEs karbonfotavtrykk. Vi søker kontinuerlig etter nye og innovative måter å redusere bilparkens karbonfotavtrykk på, blant annet gjennom drivstoffeffektivitet, bedre føreratferd, bruk av elbiler og alternative transportløsninger.

ENERGISPARING VED FASILITETER

KONE har mer enn 1000 fasiliteter over hele verden med blant annet kontor og installasjons- og servicesentre. Vi har som mål å redusere fasilitetenes karbonfotavtrykk med 15 % innen 2022 sammenlignet med 2017, og øke andelen miljøvennlig strøm til minst 50 % av det totale strømforbruket innen 2021.

SIRKULÆR ØKONOMI

KONEs bidrag til den sirkulære økonomien starter med å redusere materialer, energi og andre ressurser som brukes i våre løsninger og virksomheter. Ved å levere driftssikkert og energieffektivt utstyr med en levetid på over 25 år, spiller KONE en viktig rolle i å holde ressursene i bruk så lenge som mulig.

Les mer av vår rapport om bærekraft (på engelsk)

Les vår Kvalitets- & miljømanual (svensk)