Juridisk merknad

Ved å gå inn på KONE-konsernets eller et av dets datterselskapers (heretter kalt ”KONE”) Internett-sider på www.kone.com, eller et av de underliggende nettstedene (heretter kalt ”nettsted”), samtykker du i vilkårene nedenfor. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, må du ikke gå inn på nettstedet.

Ved å gå inn på KONE-konsernets eller et av dets datterselskapers (heretter kalt ”KONE”) Internett-sider på www.kone.com, eller et av de underliggende nettstedene (heretter kalt ”nettsted”), samtykker du i vilkårene nedenfor. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, må du ikke gå inn på nettstedet.

Begrenset lisens

Under iakttakelse av vilkårene som er angitt her, og alle gjeldende lokale lover og forskrifter, gir KONE deg en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, personlig og begrenset rett til å gå inn på, bruke og vise dette nettstedet og tilhørende materiale utelukkende til egen bruk. Denne tillatelsen utgjør ingen overdragelse av eiendomsretten til nettstedet og tilhørende materiale og er underlagt følgende restriksjoner: (i) du må beholde alle opphavsrettslige merknader fra KONE på alle kopier av nettstedet og tilhørende materiale og (ii) du må ikke endre, distribuere, overdra eller lagre nettstedet eller tilhørende materiale på noen måte eller gjengi, offentlig vise, fremføre eller på annen måte bruke nettstedet og tilhørende materiale til noe offentlig eller kommersielt formål, unntatt slike som det er gitt uttrykkelig tillatelse til her.

Opphavsrett

Innholdet på nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett. © KONE Corporation. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her.

Varemerker

Varemerkene “KONE”, “Monospace®”, “Ecodisc®”, “Minispace™”, “Maxispace®”, “PowerDisc®”, “TranSys™”, “KONE EcoMaster®”, “KONE e-OPTIMUM™”, “Alta™”, “KONEMATIC™”, “KoneXion™”, “KONE Care™”, “KONE Polaris™”, ”TravelMaster™”, “TransitMaster™”, “Dedicated to People Flow™” og alle øvrige KONE-varemerker, KONEs produktnavn, logoer, kommersielle symboler, varenavn, registrerte og ikke-registrerte slagord samt tjenester er varemerker som tilhører KONE. Din adgang til dette nettstedet må ikke tolkes som noen utstedelse — underforstått, ved avskjæring eller på annen måte — av noen lisens eller rettighet til å bruke merker som vises på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra KONE.

Endring av nettstedet

KONE forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettstedet, herunder, men ikke begrenset til denne juridiske merknaden, og til å fjerne eller begrense adgangen til nettstedet på et hvilket som helst tidspunkt med eller uten varsel.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på nettstedet presenteres ”som det er” og ”slik det er tilgjengelig”. Bruken av informasjon, verktøy og tjenester på nettstedet skjer på brukerens eget ansvar, og KONE gir ingen garantier for informasjonens, verktøyenes eller tjenestenes nøyaktighet eller funksjonalitet. Det gis ingen garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, for nettstedets tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet eller innhold, unntatt der dette er påkrevd i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensning

KONE fraskriver seg ethvert ansvar, unntatt når dette er påkrevd i henhold til gjeldende lov, for direkte, indirekte, uforutsette og spesielle skader eller følgeskader, tapt inntekt eller driftsavbrudd som skyldes bruken av eller manglende mulighet til å bruke nettstedet og tjenestene som tilbys på nettstedet, selv om KONE er blitt underrettet om disse skadene. KONE er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, forsinkelser eller feil på nettstedet, og er ikke forpliktet til å underrette brukere ved oppdatering av informasjon. KONE er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som skyldes din tiltro til data eller tjenester på nettstedet eller data som brukeren har lagt inn på nettstedet.

Lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder og ressurser som eies og drives av tredjeparter. KONE er ikke ansvarlig for og gir ingen tilslutning til eller garantier av noe slag for materiale som er utarbeidet eller offentliggjort av tredjeparter, og som nettstedet har en lenke til.

Innsendte opplysninger

Når du sender inn informasjon eller materiale (for eksempel tilbakemeldinger, data, svar, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, bestillinger, forespørsler eller lignende) til KONE, for eksempel per e-post eller via nettstedet, samtykker du i at: (i) materialet ikke inneholder elementer som er ulovlige, injurierende, ærekrenkende, uanstendige, pornografiske, grove, sjikanerende eller truende, eller på annen måte uegnet for offentliggjøring, (ii) du vil ta rimelige forholdsregler for å skanne og fjerne eventuelle virus eller andre kontaminerende eller destruktive egenskaper før innsending av materialet, (iii) du eier materialet eller har ubegrenset rett til å sende det til oss, og at vi kan offentliggjøre materialet og/eller innlemme det eller eventuelle begreper som er beskrevet i det, i våre produkter uten vederlag, restriksjoner på bruk, angivelse av kilde, ansvarlighet eller erstatningsansvar, og (iv) du ikke vil anlegge sak mot oss i forbindelse med materiale du har sendt oss, og at du vil dekke våre tap dersom en part anlegger sak mot oss i forbindelse med materiale du har sendt oss.

Juridisk merknad

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website