Til toppen av siden

Oppgradering av heiskomponenter

Oppgradering av komponenter er en rask og kostnadseffektiv måte å gjøre mindre forbedringer av heisens miljøvennlighet, ytelse og sikkerhet på. Vi tilbyr en rekke ulike oppgraderinger på områder som heisdørbetjening, anropsutstyr og belysning.

Fordeler med oppgraderinger

MILJØEFFEKTIVITET

En oppgradering av heisens elektriske system, styresystem og kupébelysning kan gi betydelig lavere energiforbruk. I tillegg til at slike oppgraderinger gjør heisen mer miljøvennlig, vil det også gi lavere driftsutgifter.

YTELSE

Heisens ytelse kan bli vesentlig forbedret ved å modernisere komponenter som styresystem og dørbetjening. Disse oppgraderingene gir større pålitelighet, stoppnøyaktighet, ventetid og tilgjengelighet.

SIKKERHET

Det aller viktigste er å sørge for sikkerheten til passasjerer og vedlikeholdspersonale. En oppgradering av komponenter som belysning i sjakt og maskinrom, kupéhastighetsbegrenser eller beskyttelse av heismaskin vil øke sikkerheten og gjøre det enklere å håndtere risikoer i bygget.

Planleggingsverktøy og brosjyrer

Flere planleggingsverktøy og brosjyrer