Mangfold, likestilling og inkludering er innarbeidet i KONEs kultur og verdier. Vi mener at når mennesker verdsettes som de er, vil både innovasjon og arbeidsmiljø blomstre.

Våre mål for å fremme mangfold og inkludering

Vi har definert fire tydelige mål som skal styre vår globale strategi for inkludering og mangfold:

  • Vi skal ha 35% kvinner i lederstillinger innen 2030.
  • Fortsette å øke mangfoldet av erfaringer og perspektiver, ved å systematisk ansette medarbeidere til administrative- og lederstillinger fra andre bransjer, med kompetanse som utfyller våre.
  • Vi har som mål å ha like stort mangfold som våre kunder og samfunnet vi virker i. Vi arbeider konkret med å øke det kulturelle mangfoldet i våre globale forretningsenheter og funksjoner.
  • Samarbeide for å bygge en inkluderende kultur som hyller mangfold. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom løpende veiledning av våre ledere og ved å gi praktiske tips og fakta til medarbeiderne, slik at de kan lære og vise vei mot en inkluderende kultur.

Les mer om mangfold og inkludering i KONE i vår bærekraftsrapport.

Bilde
Bilde

Møt Sofie, heismontør i Norge

Servicemontør – en tittel som ikke sier så mye om ansvaret man har for å sikre at bygninger og byer holdes i gang smidig og effektivt. Det vet Sofie Frafjord Jølstad fra KONE Norge alt om.

Sofie startet sin KONE-reise som servicemontør for åtte år siden. Og siden det har hun ikke sett seg tilbake.

“Noen kvinner kan være redde for å prøve nye ting, fordi de ikke tror de vil klare det. Men jeg tror de hadde klart det veldig bra. Vi må bare stole på oss selv og kaste oss ut i det”, sier Sofie. ​

I dag er Sofie en fremgangsrik heismontør, og hun gir KONEs inkluderende og engasjerende arbeidskultur æren for sin suksess. "Vi er det eneste selskapet i Norge der hele fire kvinner jobber som heismontører", legger hun til og påpeker at mange selskaper fortsatt kan være skeptiske til å ansette kvinner på områder som anses som fysisk krevende.

Tanken på å være en del av en eksklusiv gruppe styrker fellesskapsfølelsen mellom Sofie og hennes kvinnelige kolleger. Sammen tror Sofie at de kan oppnå reell endring.

Bilde

Vi tror på mangfold, inkludering og likestilling

Hos KONE streber vi etter å sikre like muligheter for alle. Vi bruker en «fair talent»-praksis i rekrutteringen, og tilbyr unike karrieremuligheter gjennom fleksible avtaler og ved å støtte en sunn balanse mellom privatliv og arbeid.

Vi verdsetter alle som individer

Globalt er vi 147 nasjonaliteter, noe som gjør oss unike. For å fremme innovasjon, samarbeid og et blomstrende arbeidsmiljø, ønsker vi ny kompetanse og innsikt fra andre bransjer velkommen. Sammen gjør vi KONE til en utmerket arbeidsplass, og byene til bedre steder å bo.

Bilde
Bilde

Våre mangfoldige perspektiver fremmer innovasjon

Det er mangfoldet og vår inkluderende kultur som gjør oss sterke. Våre ulike egenskaper, ferdigheter og tilnærmingsmåter hjelper oss å skape den beste People Flow™-opplevelsen, og å bygge bedre og mer bærekraftige byer. Vi behandler alle vennlig og respektfullt, støtter mangfoldig tenkning, erkjenner våre fordommer og bevarer hele tiden et åpent sinn.

Vi bryr oss om hverandre og samfunnet

Vi har engasjert oss i en kultur der alle er velkommen. En kultur der alle kan være seg selv og føle tilhørighet. Vi arbeider hele tiden med å fremme inkludering, og vi har store ambisjoner. Vi bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling og ønsker å kjempe for et rettferdig og likestilt samfunn.

Bilde

Les mer om mangfold og inkludering i KONE i vår bærekraftsrapport

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website