Datafilbeskrivelse

1. Filansvarlig

KONE Corporation
Postadresse:
P.O. Box 7
FIN-02151 Espoo, FINLAND

Telefon:
+358 204 751

Gateadresse:
KONE Building
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo, FINLAND

2. Ansvarlig for filrelaterte saker eller kontaktperson

KONE Corporate Communications
KONE Building
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo
Finland

Tlf. +358 204 751
Faks +358 204 75 4515

Har du spørsmål knyttet til informasjonen vi har lagret om deg. Kontakt oss via kontaktskjemaet på vårt globale nettsted (kategori "kundedatarelaterte spørsmål"). Spørsmålet ditt blir deretter videresendt til relevant land og person.

3. Navn på datafil

Kundedataregister knyttet til tjenestene på www.kone.com.

4. Formålet med databehandlingen

Formålet er å behandle kundedata for å:

i) gi kunden tjenester og tilhørende produkter på www.kone.com.

ii) utvikle og administrere kundeforholdet.

iii) utvikle og administrere tjenester og tilhørende produkter på www.kone.com.

iv) gi kunden tilleggstjenestene som er knyttet til www.kone.com og tilhørende produkter.

v) administrere interne og eksterne oppgaver i KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører i den grad de vedrører tjenester og tilhørende produkter på www.kone.com.

vi) drive direkte markedsføring, datautvinning og tilhørende handlinger, for eksempel profilering av kundedata, til ovennevnte formål for KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører.

5. Informasjon i datafilen

 • demografiske kundedata, for eksempel navn, kontaktinformasjon, generell beskrivelse av kundens virksomhet (for eksempel arkitekt, gårdeier, servicekunde)
 • kundeforespørsler
 • ordreinformasjon og andre data knyttet til tjenester og tilhørende produkter på www.kone.com
 • cookie-data knyttet til kundens bruk av www.kone.com
 • loggdata knyttet til bruken av www.kone.com med opplysning om kundens handlinger på nettstedet, for eksempel adresse, tid og brukerpreferanser
 • kombinasjoner av ovennevnte data i form av kundeprofiler
 • økonomiske kundedata knyttet til kjøp av tjenester og tilhørende produkter

6. Regelmessige datakilder

 • informasjon gitt av kunden, f.eks. demografiske kundedata og ordreinformasjon
 • cookie-informasjon fra klientens harddisk skaffet til veie av KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører
 • loggdata skaffet til veie av KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører gjennom overvåking av bruken av informasjonssystemet knyttet til www.kone.com
 • enheter i KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører som leverer tjenester, produkter og tilleggstjenester knyttet til www.kone.com
 • enheter i KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører som leverer logistikktjenester, for eksempel fakturering, spedisjon, vedlikehold osv.

7. Regelmessig overføring av data eller overføring av data utenfor EU eller EØS

Data blir overført til enheter i KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører, hvorav enkelte befinner seg utenfor EU og EØS, til formålene som er definert ovenfor. Noen av serverne som brukes i forbindelse med nettstedet www.kone.com, kan også befinne seg utenfor EU eller EØS.

8. Prinsipper for beskyttelse av datafilen

Datafilen er beskyttet av passord og de generelle prinsippene som gjelder for databeskyttelse av informasjonssystemer i KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører, for eksempel brannmurer. Kun utnevnte medarbeidere i KONE-konsernet, dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører har tilgang til personopplysningene i datafilen.

Datafilbeskrivelse

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website