WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Tilbake til toppen

Hvorfor la KONE ettermontere en heis?

ETTERMONTERING AV EN HEIS GIR EKSTRA VERDI

En ettermontert heis øker eiendommens verdi, gjør bygget mer attraktivt for potensielle kjøpere og leietakere og gir bedre tilgjengelighet.

EN HEIS GIR HØYERE LIVSKVALITET

En heis gjør det enklere for folk å bevege seg trygt rundt i bygget, gjør at eldre beboere kan bo hjemme lenger og gir enklere tilgang til de øverste etasjene for alle.

SAMARBEID MED EN TILTRODD AKTØR

En erfaren samarbeidspartner som kan levere en velfundert plan, er et smart valg. Få installert den nye heisen problemfritt, innen avtalt tid og til avtalt pris. Etter testing og overlevering kan vi anbefale de riktige tjenestene for dine behov.

DET ER ENKLERE ENN DU KANSKJE TROR!

Faktisk er det mindre bryderi å installere en ny heis enn å gi seg i kast med mange andre rehabiliteringsprosjekter. Hvert år gjennomfører vi flere tusen installasjoner av moderniserte heiser over hele verden – raskt, problemfritt og med minimale forstyrrelser for leietakere og besøkende. Ettersom hvert tilfelle er unikt, kan vi anbefale den løsningen som passer best til byggets utforming og kundens bruksbehov.

Heisløsninger for ettermontering i eksisterende bygg

ProduktBeskrivelseMaks. hastighetMaks. løftehøydeMaks. last
Maks. antall personerMaks. antall heiser i gruppe
KONE MonoSpace® 500 DXHeis uten maskinrom for prosjekter med full utskifting, i lave og middels høye bolig- og næringsbygg.1,75 m/s
75 m
1150 kg
Opptil 15
4
KONE ProSpace™Plassbesparende heisløsning for boligbygg uten heis0,6 m/s
30 m
675 kg
Opptil 9
1

ALLE HJEM FORTJENER EN HEIS

Etterinstallering av heis – trinnvis veiledning

Vi planlegger og koordinerer hele installeringsprosessen, og en egen prosjektleder sørger for at alt ferdigstilles når det skal og innenfor budsjettrammene.

Beslutningstaking

Du må først innhente informasjon om egnede heisløsninger for bygningen din, samt om tillatelser og tilskudd, og deretter lage et grovt kostnadsoverslag. Vi kan hjelpe deg med dette.

Finansiering

Du må deretter vurdere hvordan prosjektet skal finansieres, hvor mye som kan dekkes av tilskudd, og hvordan kostnadene skal fordeles mellom beboerne.

Planlegging

Vi bestemmer installasjonssted, utformer den arkitektoniske og tekniske designen for sjakten, designer heisinnredningen og forsikrer oss om at alle nødvendige tillatelser er i orden.

Konstruksjon

Denne fasen omfatter klargjøring av installasjonsstedet, installasjon av sjakt og heis, samt endelig opprydding. Før vi overleverer heisen, utfører vi en full sikkerhets- og ytelsesinspeksjon.

Service

Vår forebyggende vedlikeholdstjeneste opprettholder pålitelig heisdrift gjennom hele heisens levetid. Hvis det oppstår problemer, får våre dyktige lokale montører heisen i gang igjen så raskt som mulig.

Den rette heisen til ditt bygg – la oss få det til!

Finne riktig plassering av heisen

Vi kan installere en heis i så å si alle bygg. Størrelsen og formen på trappehuset bestemmer om heisen skal installeres inne eller på utsiden.
Installasjonsalternativer

  • Inne i trappehuset med trappen på hver side
  • Midt i trappehuset
  • Delvis utskifting av trappehuset, som blir utvidet utenfor bygget
  • I en forhåndsmontert sjakt på en yttervegg. Ettersom sjakten er forhåndsmontert og deretter løftet på plass, er det mulig å spare tid og penger.

Se andre installasjons- og plasseringsløsninger for heiser til eksisterende bygg her »

Velge en design

Vi kan skape en heisløsning som passer til interiøret og arkitekturen i alle bygg. Du kan velge et sjaktmateriale som passer både til byggets interiør og materialene i kupévegger og -gulv.

Finansiering

Det første trinnet består i å innhente informasjon om egnede heisløsninger for bygningen din, samt om tillatelser og tilskudd, og deretter lage et grovt kostnadsoverslag. Du må deretter innhente en innledende godkjenning fra beboerforeningen eller tilsvarende og deretter be oss om et tilbud.