Til toppen av siden

Sikkerhet er en felles oppgave.

Sikkerhet omfatter alle fra leverandører av teknologi og servicetjenester til bygningseiere og brukere av utstyr. Vi har utarbeidet globale policyer, prosesser og retningslinjer som gjør at vår virksomhet, også underleverandørenes virksomhet, blir organisert og gjennomført på en strukturert og samordnet måte.

Alle som bruker en heis eller rulletrapp, må være bevisst på sin egen atferd, for eksempel ved å sørge for å holde barn i hånden i rulletrapper og ikke blokkere heisdører som er i ferd med å lukke.

Bygningseiere og serviceleverandører er ansvarlige for at anlegget får profesjonelt vedlikehold og holdes i god stand.

Barn og sikkerhet

Vaner man har fått inn som barn, varer gjerne livet ut. Derfor betrakter KONE barn som en viktig målgruppe når det gjelder å nå ut med budskapet om utstyrssikkerhet.

Les mer om vår holdning til sikkerhet i rapporten om bærekraft (på engelsk)