Til toppen av siden

Personvernerklæring

Formålet med personvernerklæringen

KONE er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. KONE behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og annen gjeldende lovgivning om personopplysninger.

Denne personvernerklæringen for KONE-konsernets Internett-tjeneste (heretter kalt "personvernerklæringen") inneholder generelle opplysninger om hvordan KONE-konsernet og dets medarbeidere, partnere, datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kalt “KONE”) behandler personopplysninger på dette nettstedet og i KONE-konsernets Internett-tjeneste (heretter kalt “nettstedet”). KONE behandler personopplysninger som innhentes via nettstedet, i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning. Les nøye gjennom denne personvernerklæringen før du går inn på nettstedet. Dersom du ikke samtykker i denne personvernerklæringen, forventer vi at du forlater nettstedet.

Personopplysninger innhentet gjennom nettstedet

Generelt kan du besøke nettstedet uten å oppgi personopplysninger. Nettstedet er teknisk sett delt inn i separate deler. I noen av disse kan det være nødvendig for oss å innhente flere personopplysninger fra deg, mens andre kan brukes uten behandling av personopplysninger.

Når du besøker nettstedet, sender din datamaskin automatisk visse tekniske og andre typer opplysninger til oss (dvs. IP-adresse, type nettleser og kilden til besøket). Vi innhenter også opplysninger om din bruk av nettstedet ved hjelp av cookies. Du finner flere opplysninger om dette under avsnittet Cookies i denne personvernerklæringen.

I enkelte deler av nettstedet kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger eller registrere deg for å få tilgang til en tjeneste. Når du har registrert deg på nettstedet, eller på annen måte har fått tildelt en identifikasjonskode for å få tilgang til dine kontoer, kan vi be deg om å oppgi visse opplysninger.

Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet med KONEs behandling av personopplysninger er å

  • sørge for en effektiv og sikker bruk av nettstedet;
  • utvikle nettstedet for å øke kvaliteten og utvide tilbudet av tjenester;
  • tilby brukertilpassede tjenester og innhold som dekker dine bestemte behov og interesser;
  • forbedre våre tjenester til deg;
  • kontakte deg;
  • drive forskning og innhente statistikk (f.eks. hvilke deler av nettstedet brukerne besøker og hvor mye tid de bruker på nettstedet).

KONE jobber aktivt for å produsere kostnadseffektive tjenester uten at du må registrere deg for hver enkelt tjeneste på nettstedet.

Cookies

KONE kan fra tid til annen legge opplysninger, såkalte ”cookies”, på datamaskinen din for å kunne identifisere deg. Dette forutsetter at du har gitt samtykke til lagring av cookies på datamaskinen eller enheten din, for eksempel ved å krysse av for at du tillater lagring av cookies eller ved å endre nettleserinnstillingene. Cookies gir oss informasjon om hvordan og når du har brukt nettstedet, og hjelper oss med å forbedre nettstedet slik at vi kan yte bedre service. Cookies brukes i dag på mange nettsteder. Hvis du ikke ønsker å motta cookies, kan du stille inn nettleseren slik at de deaktiveres. Vennligst merk at hvis du deaktiverer cookies, kan det hende du ikke kan benytte enkelte tjenester på nettstedet.

Remarketing

Nettstedet kan benytte seg av Google AdWords Remarketing for å vise annonser basert på dine nylige besøk på nettstedet ("Remarketing"). Remarketing på nettstedet brukes for å skape bevissthet rundt KONEs løsninger og tjenester. Opplysninger om besøkene innhentes ved å legge en tredjeparts cookie på din datamaskin. Du kan reservere deg mot remarketing gjennom nettstedet til Network Advertising Initiative, ved å endre remarketing-innstillinger på nettstedet for innstillinger for Google-annonser eller ved å deaktivere cookies.

Reservasjon mot remarketing »

Nettstedsanalyse

KONE benytter nettstedsanalyse, for eksempel Adobe Analytics og Google Analytics, til å innhente anonym statistikk om brukerne av nettstedet, med det formål å forbedre innholdet på nettstedet. Du kan bruke reservasjonsfunksjonen i KONEs programvare for nettstedsanalyse til å oppgi at du ikke ønsker at KONE skal kunne spore dine besøk på KONEs nettsteder. Du må gjenta reservasjonen hvis du bruker en annen datamaskin og/eller nettleser til å besøke KONEs nettsteder.


Reservasjon mot nettstedsanalysesporing utført av KONE »

Reservasjon mot Google-analyse »

Funksjoner for sosiale medier

Disse mediafunksjonene fra sosiale nettverk og eventuelle andre koblinger til andre nettsteder på nettstedet kan være eid og styrt av tredjeparter. KONE har derfor ingen kontroll over slike tredjeparts-nettsteder, står ikke ansvarlig for materiale som blir lagt ut der og påtar seg intet ansvar for eventuelle saker som måtte oppstå på grunn av bruken av disse nettstedene.

Bruk av funksjoner for sosiale medier kan medføre at gjenkjennelige opplysninger kan bli sendt til de respektive sosiale medieplattformene. Ved å åpne en funksjon for sosiale medier kan nettstedet til en tredjepart legge cookies på brukerens datamaskin, slik at operatørene kan spore bruken av nettstedet, forutsatt at brukeren har abonnert på den aktuelle sosiale medieplattformen. Dette kan hindres ved å deaktivere samtykket og lagringen av cookies i innstillingene for nettleseren. Funksjoner for sosiale medier på nettstedet er underlagt personvernvilkårene og andre vilkår og betingelser som gjelder på de aktuelle sosiale medienettstedene. Du kan benytte reservasjonsfunksjonen nedenfor til å oppgi at du ikke ønsker å bruke de sosiale media funksjonene på nettstedet.

Reservasjon mot AddThis »

Overføring av personopplysninger

KONE vil ikke overføre personopplysninger til noen utenfor KONE-konsernet eller dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører. Som følge av tekniske og praktiske krav kan noen av personopplysningene bli behandlet av underleverandører utenfor EU eller EØS-området eller av underleverandørenes servere utenfor EU eller EØS-området. Disse underleverandørene har imidlertid samtykket i KONEs standarder for databehandling.

KONE kan levere samlede statistikker om kunder, salg, trafikkmønstre og andre tilhørende opplysninger om nettstedet til anerkjente tredjeparter, men disse statistikkene vil ikke inneholde personopplysninger.

Kontakte KONE

Du kan når som helst kontakte KONE for å kontrollere at personopplysningene dine er riktige. KONE vil etter anmodning rette eller slette eventuelle ufullstendige, uriktige eller foreldete personopplysninger.

Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket. Ettersom det er nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger for å kunne levere våre tjenester og produkter til deg, vil en tilbakekalling av samtykket kunne medføre at vi ikke kan levere alle eller noen av våre tjenester eller produkter til deg.

Ønsker du flere opplysninger, kan du kontakte KONE via kontaktskjemaet på vårt globale nettsted www.kone.com.

Oppdateringer til personvernerklæringen

Ettersom KONE hele tiden videreutvikler nettstedet, forbeholder KONE seg retten til å endre denne personvernerklæringen. KONE håper at du tar deg tid til å lese gjennom denne personvernerklæringen fra tid til annen for å se etter eventuelle endringer. Eventuelle ytterligere spørsmål og kommentarer til KONEs virksomhet som dataansvarlig kan rettes til KONE via kontaktskjemaet på vårt konsernnettsted www.kone.com.

Spørreundersøkelse om kundelojalitet

KONE kan kontakte sine kunder i forbindelse med spørreundersøkelser om kundelojalitet. For å forbedre våre tjenester ønsker KONE å motta svarene på spørreundersøkelsene med navnet til kundens kontaktperson. Behandlingen av navn og andre personopplysninger i forbindelse med spørreundersøkelser om kundelojalitet, krever samtykke fra deg. Alle svar og opplysninger som innhentes i forbindelse med undersøkelsen, vil bli klassifisert som fortrolige, og det vil bli iverksatt sikkerhetstiltak under behandling og overføring av opplysningene. KONE vil behandle de innhentede opplysningene i henhold til alle gjeldende lover. KONE vil ikke overføre personopplysninger til noen utenfor KONE-konsernet eller dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører. Som følge av tekniske og praktiske krav til behandlingen kan noen personopplysninger befinne seg på servere som eies av underleverandører, eller behandles av underleverandører som har samtykket i KONEs standarder for databehandling. Kundene kan når som helst kontakte KONE for å kontrollere at personopplysningene deres er riktige. KONE vil etter anmodning rette eller slette eventuelle ufullstendige, uriktige eller foreldete personopplysninger. Ønsker du flere opplysninger, kan du kontakte KONE via kontaktskjemaet på vårt globale nettsted

www.kone.com

.