Personvernerklæring

Formålet med denne personvernerklæringen

KONE Corporation og dets ansatte, partnere, datterselskaper og tilknyttede selskaper ("KONE") er forpliktet til å beskytte ditt personvern og dine personopplysninger. KONE behandler personopplysningene dine i samsvar med internasjonale og europeiske databeskyttelsesprinsipper og gjeldende personvernlovgivning (inkludert EUs generelle personvernforordning, der denne er gjeldende).

Denne personvernerklæringen gir deg omfattende informasjon om databehandlingsaktiviteter som utføres av KONE. Den kan suppleres med løsningsspesifikke personvernerklæringer og ytterligere lokal dokumentasjon. Videre kan de forskjellige rettighetene du har som registrert også variere fra land til land, avhengig av gjeldende personvernlovgivning. I denne personvernerklæringen presenterer vi rettighetene som er gitt i EUs generelle personvernforordning.

Denne personvernerklæringen er delt inn i ulike kapitler relatert til de forskjellige databehandlingsfunksjonene i KONE. På slutten av personvernerklæringen vil du motta informasjon om rettighetene du har som registrert.

 1. KONE-nettsider og internett-tjenester
 2. KONEs databaser for administrasjon av kundeforhold
 3. KONEs leverandør- og underleverandøropplysninger
 4. Den registrertes rettigheter
 5. Oppdatering av personvernerklæringen

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for de registrertes personopplysninger er det lokale KONE-konsernselskapet som den registrerte er eller har vært i kontakt med, eller som de registrerte på en annen måte har det nærmeste forholdet til.

Mange av verktøyene og prosessene som brukes i KONE er globale og blir gjort tilgjengelig for lokale KONE-enheter på en sentralisert måte av KONE Corporation. I disse globale verktøyene og prosessene er behandlingsansvaret delt mellom det lokale KONE-konsernselskapet og KONE Corporation.

Den registrerte kan, i forbindelse med alle personvernrelaterte anliggende, kontakte KONE via følgende kontaktinformasjon:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Finland
Telefon: +358 204 751
Kontaktperson: Global Legal, Data Protection Counsel, dataprotection@kone.com

Alle forespørsler som vedrører bruk av personopplysninger og den registrertes rettigheter, kan sendes til KONE ved bruk av kontaktskjemaet som er tilgjengelig på kone.com-nettsiden på http://www.kone.com/en/contact.aspx (velg alternativet "Personopplysninger").

1. KONE-nettsider og Internett-tjenester

Dette kapitlet gir deg generell informasjon om KONEs behandling av dine personopplysninger relatert til dette nettstedet og de andre Internett-tjenestene til KONE («Nettsted»). KONE vil behandle personopplysningene dine som er samlet inn via nettstedet i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lover. Les denne personvernerklæringen nøye hvis du planlegger å surfe på, eller på annen måte bruke, nettstedet. Hvis du ikke godtar innholdet i denne personvernerklæringen, må du forlate nettstedet.

1.1 Innsamlede personopplysninger

Du kan vanligvis besøke nettstedet uten å legge inn personopplysninger. Nettstedet er teknisk sett delt inn i separate seksjoner. I noen av disse kan det være nødvendig for oss å innhente flere personopplysninger fra deg, mens andre kan brukes uten behandling av personopplysninger.

Når du besøker nettstedet, sender datamaskinen din automatisk visse tekniske og andre typer opplysninger til oss (dvs. IP-adresse, type nettleser og kilden for besøket). Vi samler også informasjon om din bruk av nettstedet ved hjelp av cookies. Se avsnittet Cookies i denne personvernerklæringen for mer informasjon.

På enkelte deler av nettstedet kan du bli bedt om å levere personopplysninger og/eller registrere deg for tjenesten for å få tilgang til en tjeneste du har bedt om. Når du har registrert deg på nettstedet eller ellers fått tildelt en bestemt ID-kode som gir tilgang til kontoene dine, kan vi be deg om å oppgi visse opplysninger.

1.2 Formål og juridisk grunnlag for behandlingen

Formålet med KONEs behandling av personopplysninger som er samlet inn via nettstedet er å

 • sikre en effektiv og sikker bruk av nettstedet;
 • utvikle nettstedet for å oppnå bedre kvalitet på og bredere omfang av tjenester;
 • gi tilpassede tjenester og innhold som gjenkjenner dine spesifikke behov og interesser;
 • forbedre våre tjenester til deg;
 • kontakte deg;
 • utføre forskning og samle statistikk (for eksempel hvilke deler av nettstedet brukerne besøker og hvor mye tid de bruker på nettstedet).

KONE arbeider for å produsere kostnadseffektive tjenester uten at du må registrere deg separat for hver av de forskjellige tjenestene som tilbys på nettstedet.

Det juridiske grunnlaget for databehandling er KONEs legitime interesser knyttet til ovennevnte formål. KONE vil be om den registrertes samtykke til behandling av personopplysninger der gjeldende lover krever dette.

1.3 Kilde(r) til personopplysninger og oppbevaringsperiode

Personopplysningene mottas direkte fra den registrerte eller samles inn i forbindelse med bruken av nettstedet.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for de formålene de er blitt samlet inn for. Etter det blir personopplysningene slettet eller gjort anonyme.

1.4 Cookies

KONE kan fra tid til annen plassere informasjonskapsler, kjent som "cookies", på datamaskinen eller mobilenheten, slik at vi kan identifisere deg, forutsatt at du har samtykket i plassering av cookies på datamaskinen eller enheten din. Dette kan for eksempel være i forbindelse med en påmeldingsfunksjon eller ved å endre nettleserinnstillingene. Cookies gir KONE informasjon om hvordan, og når, du har brukt nettstedet, og hjelper KONE å forbedre nettstedet for å gi en bedre service. Cookies brukes i dag på en rekke nettsteder. Hvis du ikke ønsker å motta cookies, kan du stille inn nettleseren din eller bruke KONEs innstillingsverktøy for cookies for å deaktivere dem. Vær oppmerksom på at deaktivering av cookies kan hindre deg i å bruke bestemte tjenester på nettstedet.

1.5 Remarketing

Nettstedet kan bruke Google AdWords Remarketing til å vise annonser basert på ditt siste besøk på nettstedet («Remarketing»). Remarketing på nettstedet brukes til å bygge bevissthet om KONE-løsninger og -tjenester. Informasjonen om besøkene samles inn ved å plassere en tredjeparts cookie på datamaskinen. Du kan velge bort remarketing relatert til bruk av nettstedet ved hjelp av KONEs innstillingsverktøy for cookies. Du kan bruke mer omfattende alternativer for bortvalg knyttet til bruken av tredjeparts nettsteder ved å besøke nettstedet Network Advertising Initiative og endre innstillingene for remarketingannonser på Google Ad Settings-nettsiden eller ved å deaktivere cookies.

Velge bort Google AdWords Remarketing »

1.6 Nettstedsanalyse

KONE bruker nettstedsanalyse, for eksempel Adobe Analytics og Google Analytics, til å samle statistikk over brukerne av nettstedet, med sikte på å forbedre innholdet på nettstedet. Disse opplysningene er vanligvis anonyme, men hvis du har indentifisert deg selv når du har lastet ned innhold fra nettstedet, logget inn på nettjenesten til KONE eller gått inn på nettsiden via en lenke i en e-post, kan det være mulig for oss å identifisere analyseopplysningene som er samlet inn om din bruk av nettstedet. Du kan bruke funksjonene for bortvalg i KONEs innstillingsverktøy for cookies for å deaktivere KONEs evne til å spore besøkene dine på nettstedet. Du må gjenta denne handlingen når du bruker forskjellige datamaskiner og/eller nettlesere til å besøke KONEs nettsteder. Hvis du vil velge bort Google Analytics, kan du laste ned tilleggsverktøy for Google Analytics-tilkobling.

Velg bort »

1.7 Overføring av personopplysninger

KONE vil ikke overføre noen personopplysninger utenfor KONE Corporation eller dets partnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører. På grunn av tekniske og praktiske krav kan noen av personopplysningene behandles av underleverandører utenfor EU eller EØS, eller på underleverandørens servere utenfor EU eller EØS. Slike underleverandører har imidlertid godkjent KONEs databehandlingsstandarder.

KONE kan levere samlede statistikker om kunder, salg, trafikkmønstre og andre tilhørende opplysninger om nettstedet til anerkjente tredjeparter, men disse statistikkene vil ikke inneholde personopplysninger.

2. KONEs databaser for administrasjon av kundeforhold

I likhet med mange andre selskaper bruker KONE databaser for kundeforholdsadministrasjon («CRM») for å administrere og spore salgs- og markedsaktiviteter. KONEs CRM-databaser inkluderer personopplysninger fra våre kunder, potensielle kunder og andre selskapsrepresentanter som KONE har, eller ønsker, å utvikle forretningsforbindelser med. KONEs CRM-databaser kan også inneholde personopplysninger for kundene eller sluttbrukerne til KONEs kunder som kontakter KONE om heiser, rulletrapper eller annet utstyr som vedlikeholdes av KONE. I tillegg kan CRM-databasen inneholde personopplysninger knyttet til eksterne interessenter som KONE kan ønske å kontakte for gi generell informasjon om KONE og dets virksomhet (f.eks. medierepresentanter og økonomiske innflytelser).

Dette avsnittet inneholder mer informasjon om KONEs personopplysninger relatert til CRM.

2.1 Innsamlede personopplysninger

Følgende informasjon samles inn og behandles i forbindelse med CRM

 • Navn
 • Tittel
 • E-post
 • Mobiltelefonnummer
 • Fasttelefon
 • Faksnummer
 • Adresse
 • Språk
 • Mulig annen informasjon som er relevant for forretningsforholdet

Slike personopplysninger blir senere i dette 2. kapitlet i personvernerklæringen referert til som «personopplysninger» og enkeltpersonene som denne personinformasjonen tilhører, blir referert til som de «registrerte».

2.2 Behandlingens formål og juridiske grunnlag

Formålet med KONEs behandling av personopplysninger er å legge til rette for KONEs virksomhet, støtte salgsaktiviteter, administrere leveranser, vedlikeholdstjenester og fakturering, kontakte kunder i forbindelse med kontraktstyring og markedsføringsformål, og ellers opprettholde kundeforholdet. KONE kan også bruke personopplysninger til å håndtere hendelser og krav, samt gi assistanse som forespørres av kunden.

KONE kan kontakte de registrerte for å gjennomføre undersøkelser av kundelojalitet. For å forbedre sine tjenester ønsker KONE å motta undersøkelsesresponsene med navnet til kundens kontaktperson. Behandlingen av navnet ditt og andre personopplysninger i forbindelse med undersøkelser av kundelojalitet er basert på ditt samtykke. Alle svar og opplysninger som samles inn i forbindelse med slike undersøkelser vil bli klassifisert som konfidensielle innenfor KONE, og tilstrekkelige sikkerhetstiltak vil bli benyttet ved håndtering og overføring av opplysninger.

Behandling av personopplysningene er nødvendig for å utføre salgskontrakter som kundeselskapet er en del av. Videre er behandling av personopplysninger nødvendig for å oppfylle KONEs legitime interesser tilknyttet selskapets ordinære forretningsformål. Der gjeldende lover krever det, vil KONE be om den registrertes samtykke til behandling av personopplysninger.

2.3 Kilde(r) til personopplysninger og oppbevaringsperiode

Personopplysninger er mottatt fra kundene eller hentet i forbindelse med deres bruk av KONEs produkter og tjenester. Personopplysninger kan også stamme fra KONEs representanter basert på deres forretningsrelaterte samhandling med de registrerte. I enkelte tilfeller kan KONE samle personopplysninger fra offentlige registre og andre pålitelige eksterne kilder.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for de ovennevnte formålene. Etter det blir personopplysningene slettet eller gjort anonyme.

2.4 Overføring av personopplysninger

KONE bruker generelt personopplysningene kun til interne forretningsformål og overfører ikke dataene til eksterne parter. Noen av personopplysningene kan være tilgjengelige for og behandles av KONEs datterselskaper, underleverandører og andre tjenesteleverandører, i den grad det er nødvendig i forbindelse med ovennevnte formål. KONE sikrer at slike tredjeparter alltid er bundet av kontrakter, som tilfredsstiller databeskyttelses- og konfidensialitetskrav på en tilstrekkelig måte.

På grunn av tekniske og praktiske krav kan personopplysningene også behandles utenfor EU/EØS. KONE sikrer at det er et juridisk grunnlag for slike overføringer.

3. KONEs leverandør- og underleverandøropplysninger

KONE Corporation og dets ansatte, partnere, datterselskaper og tilknyttede selskaper («KONE») bruker løsninger og databaseteknologi til å administrere kontaktopplysningene til KONEs leverandører og underleverandører. Denne personvernerklæringen gir mer informasjon om KONEs personopplysninger knyttet til slike innhentings- og innkjøpsaktiviteter («Leverandørdatabaser»).

3.1 Innsamlede personopplysninger

Følgende informasjon samles inn og behandler i forbindelse med leverandørdatabaser:

 • Navn
 • Tittel
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Faktureringsinformasjon
 • Mulig annen informasjon som er relevant for forretningsforholdet
 • Underleverandørenes ansatte; navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, arbeidsinformasjon, kvalifikasjoner, sertifiseringer og annen personlig informasjon som KONEs kunder krever for å sikre tilstrekkelig tilgangskontroll og sikkerhet på byggeplasser

Slike personopplysninger blir senere i dette 3. Kapitlet i personvernerklæringen referert til som «personopplysninger» og enkeltpersonene som denne personinformasjonen tilhører, blir referert til som de «registrerte».

3.2 Formål og juridiske grunnlag for behandlingen

KONE behandler personopplysninger for å legge til rette for KONEs innhentings-, innkjøps-, fakturahåndterings- og kontraktstyringsaktiviteter. KONE kan også bruke informasjonen til å løse krav eller håndtere hendelser, samt utføre selskapsgjennomgang av leverandører.

KONE kan bruke kontaktinformasjonen for mer generell kommunikasjon og styring av leveringsforholdet, for eksempel å sende relevant informasjon om KONEs virksomhet og kommende hendelser.

For at KONE skal kunne oppfylle sine forpliktelser med hensyn til kvalitet og sikkerhet i virksomheten, må KONE også kunne pålitelig identifisere eventuelle eksterne personer som jobber for KONE. For å kunne identifisere ekstern arbeidsstyrke, må KONE lagre visse personopplysninger om den eksterne arbeidskraft i leverandørdatabaser. Opplysningene om ekstern arbeidsstyrke lagret i KONEs leverandørdatabaser vil kun bli brukt til identifikasjon og behandling av den eksterne arbeidsstyrken etter behov i forbindelse med arbeidet de utfører for KONE.

KONE behandler personopplysninger fordi det er nødvendig for å utføre en innkjøpsavtale og/eller fordi det er nødvendig med hensyn til KONEs legitime interesser i forbindelse med dets ordinære forretningsvirksomhet. KONE kan også være forpliktet av gjeldende lokale lover til å samle inn visse opplysninger om leverandøren, dens ansatte og representanter. Slike forpliktelser kan f.eks. være relatert til sikkerhetskrav, skatt, forsikringer og entreprenørens øvrige lovbestemte forpliktelser, samt ansvar når arbeidskontrakter inngås med eksterne parter. Der gjeldende lover krever det, vil KONE be om den registrertes samtykke til behandling av personopplysninger.

3.3 Kilde(r) til personopplysninger og oppbevaringsperiode

Personopplysningene er enten hentet fra leverandørene eller i forbindelse med deres forretningsforhold med KONE. Informasjon om ekstern arbeidsstyrke er vanligvis hentet fra underleverandørfirmaene som er arbeidsgivere til slike personer. I enkelte tilfeller kan KONE samle personopplysninger fra offentlige registre og andre pålitelige eksterne kilder.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for de ovennevnte formålene. Etter det blir personopplysningene slettet eller gjort anonyme.

3.4 Overføring av personopplysninger

KONE bruker generelt personopplysningene kun til interne forretningsformål og overfører ikke dataene til eksterne parter. Noen av personopplysningene kan være tilgjengelige for og behandles av KONEs datterselskaper, underleverandører og andre tjenesteleverandører, i den grad det er nødvendig i forbindelse med ovennevnte formål. KONE sikrer at slike tredjeparter alltid er bundet av kontrakter, som tilfredsstiller databeskyttelses- og konfidensialitetskrav på en tilstrekkelig måte.

På grunn av tekniske og praktiske krav kan personopplysningene også behandles utenfor EU/EØS. KONE sikrer at det er et juridisk grunnlag for slike overføringer.

4. Den registrertes rettigheter

Registrerte kan kontakte KONE når som helst og be om tilgang til personopplysninger. KONE vil etter den registrertes forespørsel rette opp eller slette ufullstendige, uriktige eller utdaterte personopplysninger. Forespørsler fra registrerte kan sendes til KONE ved bruk av kontaktskjemaet som er tilgjengelig på kone.com-nettsiden på http://www.kone.com/en/contact.aspx (velg alternativet "Personopplysninger").

Hvis personopplysninger er basert på samtykke, har den registrerte rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid. Hvis personopplysningene er basert på KONEs legitime interesse, kan registrerte motsette seg slik behandling basert på en bestemt individuell omstendighet. Den registrerte må identifisere slike omstendigheter ved slike innvendinger.

Under visse omstendigheter kan de registrerte også motsette seg behandlingen av sine personopplysninger, samt be om dataportabilitet. I tilfeller hvor de registrerte har bekymringer eller kommentarer angående KONEs behandlingsaktiviteter, har de også rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten.

KONE kan avvise en forespørsel eller motta en rimelig avgift for å oppfylle en forespørsel hvis forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller overdreven, eller KONE har et annet legitimt grunnlag for å avvise forespørselen. Slike legitime grunner kan f.eks. hindre KONE i å slette personopplysninger som beholdes på grunn av lokale lovkrav eller for å opprettholde en revisjonsspor til slutten av den lokale kravperioden. KONE kan også ha behov for å beholde opplysningene for å oppfylle kontraktsforpliktelser.

Vær også oppmerksom på at dersom KONE blokkerer eller sletter personopplysningene dine etter forespørsel, vil ikke KONE kunne utføre tjenestene du vil bruke eller tidligere har bestilt eller forespurt, eller gi deg innholdet du vil laste ned eller motta.

5. Oppdateringer av personvernerklæringen

KONE søker kontinuerlig å utvikle nettstedet, dets virksomhet og dets databeskyttelsesrelaterte prosesser og verktøy, og forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. KONE håper at du gjennomgår denne personvernerklæringen fra tid til annen for eventuelle endringer. I den grad det kreves av gjeldende personvernlover, kan KONE også kontakte deg gjennom andre grensesnitt eller ved å bruke den samlede kontaktinformasjonen til å gi informasjon om oppdateringer som har vesentlige virkninger for deg som registrert.

Personvern

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website