KONE og BREEAM

Vår ekspertise og våre løsninger kan hjelpe deg med å oppnå BREEAM-miljøsertifiseringer

Neste generasjons grønne bygning med KONE og BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et internasjonalt anerkjent miljøsertifiseringssystem som er utviklet av Building Research Establishment (BRE).

BREEAM hjelper bygningsutviklere, eiere og operatører med å redusere risiko ved å sette fokus på bærekraft under planlegging, konstruksjon, oppføring, drift eller renovering.

KONE hjelper deg med å oppnå akkrediteringer i henhold til BREEAM International New Construction (NC) 2016, ved å:

  • Bidra til å kutte energiforbruket på stedet og bygningens CO2-fotavtrykk med grundige analyser av trafikkmønstre og energiforbruket og den potensielle reduksjonen av CO2-avtrykket for våre løsninger gjennom hele driftstiden
  • Vi hjelper deg med å overholde BREEAM-krav og levere løsninger som bidrar til å oppnå BREEAM-akkrediteringer

Vi hjelper deg også med andre tekniske BREEAM-standarder.

ENE06: Energieffektive transportsystemer – EN AKKREDITERING

En akkreditering oppnås når alle vurderingskriterier er oppfylt

KRAVSE HVORDAN KONE KAN HJELPE
Gjennomføre en analyse av bygningens transportbehov for å bestemme optimalt antall og størrelse på heiser, rulletrapper og rullebåndKONE har personflytekspertisen og verktøyene som skal til for å levere en dedikert trafikkanalyserapport
Vurdere energiforbruket til designheisen, -rulletrappen og -rullebåndene i henhold til ISO 25745 Energiytelse for heiser, rulletrapper og rullende fortau, for å sammenligne den designede løsningen med et annet spesialtilpasset systemKONE kan levere energieffektivitetsberegninger i henhold til ISO 25745-metodologien
Vurdere bruken av et regenerativt drivsystem i tilfeller der det gir en energibesparelse som er større enn standby-energien som brukes til drivsystemetKONE kan dokumentere de potensielle energibesparelsene som det regenerative drivsystemet muliggjør
Spesifisere heisen med laveste energiforbrukKONE kan levere en energieffektivitetsrapport for løsningene sine.

ENE06: Energieffektive transportsystemer – TO AKKREDITERINGER

Når den første akkrediteringen er oppnådd, kan ytterligere akkrediteringer oppnås så sant alle tilleggskriteriene for energieffektive funksjoner er oppfylt

HEISER

KRAVSE HVORDAN KONE KAN HJELPE
• Innføre standbyløsninger, for eksempel for heiskupébelysningen, brukerdisplayene og ventilasjonsviftene
• Innføre heiskupébelysning og displaybelysning med en gjennomsnittlig effekt (for alle armaturer i kupeen) på > 55 lysutbytte
• Innføre et drivsystem med variabel hastighet, variabel spenning og variabel frekvens
• Innføre et regenerativt drivsystem der det kan dokumenteres at bruken sparer energi – med mindre det kan dokumenteres at dette ikke er økonomisk bærekraftig – basert på inntjeningen gjennom hele levetiden til installasjonen.
KONE kan levere teknisk informasjon for:
• Standbyløsninger
• kupébelysningens effekt – standbymodus
• Drivsystem
• Energisparing muliggjort med det regenerative drivsystemet

KONE og BREEAM miljøsertifisering

RULLETRAPPER OG RULLEBÅND

KRAVSE HVORDAN KONE KAN HJELPE
Hver rulletrapp eller hvert rullebånd samsvarer med minst et av følgende punkt:
• Det har en lastfølende enhet som synkroniserer motorytelsen etter passasjerbehovet ved hjelp av et drivsystem med variabel hastighet.
• Det har en passasjerfølende enhet for automatisk drift (automatisk gange), slik at rulletrappen går i standbymodus når det ikke er et passasjerbehov.
KONE-rulletrapper har et utvalg av driftsmoduser, inkludert en automatisk standbymodus som trer i kraft når det ikke foreligger et passasjerbehov. Standbydrift reduserer energiforbruket og forlenger levetiden for utstyret.

Energi og atmosfære

AKKREDITERINGKRAVBESKRIVELSE AV KRAVSE HVORDAN KONE KAN HJELPE
HEA02Innendørs luftkvalitetMaterialer som inneholder asbest er forbudt. Oppførte produkttyper skal overholde kravene til utslippsgrenser (for formaldehyd, flyktige organiske forbindelser og karsinogener), testing og andre krav.KONE kan hjelpe kundene med å velge samsvarende overflatematerialer til heiskupeen og skaffe dokumentasjon på at de valgte materialene samsvarer med tekniske krav.
HEA06TilgjengelighetInnføre minimum kupéstørrelse for å garantere tilgjengelighet for alle typer brukere, inkludert personer med funksjonshemming eller med redusert mobilitet.KONE kan levere en heiskupé som oppfyller kravene til tilgjengelighet.
MAT01Innvirkning på livssyklusenSpesifisere materialer med liten innvirkning på den totale livssyklusen.KONEs tredjepartsverifiserte miljødeklarasjoner (EPD-er) gir informasjon om miljøytelsen til KONEs løsninger gjennom hele livssyklusen. KONE EPD-er samsvarer med ISO 14025 og EN 15804 og kan brukes til å oppnå akkrediteringer knyttet til livsløpseffekt (LCA). LCA-beregningsverktøyet verifiseres også mot BREEAM-krav.
MAT03Ansvarlig innkjøp av byggevarerAlle tre- og trebaserte produkter som brukes i prosjektet er høstet og handlet på lovlig måte.KONE kan hjelpe kundene med å velge samsvarende trebaserte overflatematerialer til heiskupeen og skaffe dokumentasjon på at de valgte materialene samsvarer med tekniske krav.
MAT05Konstruere for holdbarhet og lang levetidSørge for tilstrekkelig beskyttelse av eksponerte elementer på bygningen og i landskapet og dermed oppnå minimal utskiftingshyppighet og maksimal utnyttelse av materialene.KONE kan skaffe heiskupématerialer som overholder kravene til slitestyrke og lang levetid.
MAN04Idriftsetting og overleveringSørge for at brukerne er kjent med de «grønne funksjonene» til bygningen, og hvordan de skal forholde seg til dem.KONE kan levere brukerhåndbøker for løsningene sine.
WST01Håndtere byggeavfallRedusere avfallsgenereringen og oppmuntre til avledning av avfall fra deponi gjennom gode design- og konstruksjonspraksiser.KONE kan oppfylle kravene i den etablerte prosjektplanen for håndtering av byggeavfall. KONE har også sine egne retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering på byggeplassen.
INN01InnovasjonInnovasjonskategorien gir muligheter for anerkjennelse av eksemplarisk ytelse og innovative produkter og prosesser som ikke er inkludert i, eller som overgår kravene i akkrediteringskriteriene.KONE kan bidra med ekspertise og dokumentasjon om våre innovative personflytløsninger for å hjelpe kunder som ønsker å oppnå akkrediteringer for innovasjon.

Kontakt oss

Du kan bruke skjemaet under til å fortelle oss mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Sample form


+47My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Residential Flow in a new building|Residential Flow in an existing building|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Escalators|Autowalks|Doors|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|Other


Vennligst merk at når du sender inn dette skjema samler vi dine kontaktopplysninger. Mer informasjon om våre retningslinjer for personvern.


Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website