Et symbiotisk forhold

Fordi behovet for kunnskap og perspektiver ofte er større enn det som finnes i ett selskap alene, er et skapende samarbeidsnettverk avgjørende for å kunne ha et konkurransefortrinn. Noe KONE og ISS har sterk tro på.

Beskrivelse

Kjernen i et skapende samarbeid er å engasjere eksterne interessenter og gjøre kunder, konkurrenter og eksperter til partnere. KONE følger dette konseptet ved å arbeide med ISS, en global serviceleverandør, for å hjelpe til med å yte tjenester til kundene deres over hele verden. Med en kontrakt som går på tvers av grenser og dekker 21 land, gjør KONE og ISS det de kan best og benytter sin rekkevidde, lokalkunnskap og ekspertise til effektivt å utvide operasjonene sine. Mens ISS' oppgave er å yte kvalitetstjenester, er KONEs rolle i samarbeidet å ta seg av vertikale transportløsninger og vedlikehold, for dermed å bidra til at ISS kan levere kundene overlegen kvalitet, hurtighet og effektivitet. Begge selskapene arbeider aktivt innen IoT-feltet og ser en rekke muligheter og fordeler samarbeidet med KONE kan tilføre de tusenvis av bygningene over hele verden. KONE kan hjelpe ISS med å levere enhetlige tjenester, på tvers av geografiske skiller, og gjøre tjenestene transparente slik at ISS vet hvordan utstyret yter i sanntid. Lokalkunnskapen og ekspertisen KONE har bygd opp på tvers av sitt brede geografiske fotavtrykk i løpet av tiårene, er en klar fordel for samarbeidet. ISS sørger for at KONE er med helt fra et prosjekt innledes og deretter arbeider nært med kunden om tilpasning av løsninger.

 • #Bolig
 • #Europa
 • #Heiser
 • #Kontor
 • #Rulletrapper & Rullebånd
 • #Service & Vedlikehold

Fakta

 • ISS er en danskbasert, verdensledende leverandør av catering-, rengjørings- og serviceytelser.

KONEs løsninger

 • KONE Online
 • KONE Care™ Vedlikehold

UTFORDRINGER

 • Å levere gjennomførte tjenester til ISS' kunder i 21 land over hele Europa og Israel.
 • Ha tilgang til transparent informasjon og sanntidsinformasjon og oppnå maksimal oppetid for anlegget.

LØSNINGER

 • Nært samarbeid med og tidlig involvering av ISS og ISS' kunder for å sikre at behovene deres oppfylles.
 • Dra nytte av lokal kunnskap oppsamlet av begge selskaper.
 • Et skapende samarbeid innen innovasjon og digital teknologi.

Del denne siden

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website