Heisbruken viser at europeiske byer er på vei opp igjen

Press Release Publisert 01.13.2023

KONEs unike data om heisbruk tegner et positivt bilde av Europa, der folks bevegelser i storbyene er tilbake på nivået fra før pandemien. Tallene varierer imidlertid veldig fra by til by.

HELSINGFORS, 15. DESEMBER 2022: KONE er verdenslederen i heis- og rulletrappbransjen. I dag la selskapet frem unike data som viser at europeiske byer har hentet seg kraftig inn i løpet av året, etter at de fleste bevegelsesrestriksjonene ble opphevet.

Hver dag forflytter over en milliard mennesker seg ved hjelp av utstyr fra KONE. Selskapet analyser menneskers bevegelsesmønster i storbyer verden over løpende ved å måle antall heisturer i bygninger. Datasettet som KONE publiserer, dekker turer med heiser fra KONE i kontorbygg og hoteller i større europeiske byer fra januar til november 2022.

Det generelle bildet er at turister og kontoransatte har vendt tilbake til de europeiske storbyene jevnt og trutt i løpet av året, særlig etter hvert som arbeidsplassene har blitt hensiktsmessige og produktive igjen. Tallene varierer imidlertid veldig fra by til by.

Heisbruken øker i alle europeiske hoteller

Amsterdam har hatt den største veksten i antall heisturer i europeiske hoteller så langt i 2022, med en økning på hele 215 prosent mellom januar og toppen i oktober.

Hotellene i München opplevde en økning på 168 prosent i heisbruken i samme periode, mens Berlin og Brussel også oppnådde tresifret vekst, begge med 161 prosent.

På de neste plassene på 10 på topp-listen over heisbruk i europeiske byer finner vi Helsingfors med 111 prosent økning i løpet av de første 11 månedene av 2022, etterfulgt av Hamburg (106 %), Stockholm (99 %), Milano (71 %), Paris (70 %) og London (50 %).

KONES direktør for smarte og bærekraftige byer Tessina Czerwinski forklarer: – Det har vært viktig å kunne måle resultatene og funksjonen til smarte byer for å sikre at de er effektive. Under koronarestriksjonene og i tiden etterpå har for eksempel bedrifter, investorer og kommentatorer vært opptatt av å finne ut hvordan byer har hentet seg inn etter pandemisjokket.

– For å undersøke dette har vi først og fremst vært avhengige av rapporter fra teknologi som teller mennesker som går i gatene eller reiser til og fra transportknutepunkter. Disse dataene var uvurderlige under pandemien, men har ofte ikke vært tilstrekkelige til å fortelle oss hvordan folk beveger seg rundt i byer. Noen ganger har de faktisk forstyrret forståelsen vår av kontoransattes vei tilbake til kontoret.

– Ved å analysere ukonvensjonelle data samlet inn fra heiser i kontorbygg og hoteller, kan vi avsløre interessante adferdstrender. Pandemien påvirket bygningene ulikt, og disse dataene hjelper oss med å forstå effekten av menneskesentrerte endringer på bynivå. Slik kan vi gjøre byer enda smartere ved å benytte teknologiske tjenester til å skaffe oss dypere innsikt.

Økningen i heisbruken viser at turismen tok seg opp etter at koronarestriksjonene ble opphevet i mange land. Variasjonene mellom byer kan imidlertid også gjenspeile trenden med at hensynet til bærekraft og sikkerhet blir stadig mer avgjørende for valg av reisemål. Ifølge Booking.com mener 83 prosent av reisende verden over at bærekraftige reiser er viktig. Hvis vi ser på resultatene for Amsterdam, oppdager vi at byens størrelse gir både god tilgjengelighet og nærhet til lokal underholdning, siden det er mulig å gå eller sykle til de fleste steder og unngå folkemengder.

Flere heisturer på arbeidsplasser over hele Europa

Amsterdam er også den europeiske byen med størst økning i bruk av heis i kontorbygg. Hver heis startet i gjennomsnitt 5700 ganger i løpet av januar, og i november hadde dette tallet økt med over 100 prosent til 11 500.

Milano og Stockholm deler andreplassen i datafunnene med 81 prosent økning i antall reiser per kontorheis. På de neste plassene finner vi Helsingfors (69 %), London og München (begge 56 %), Brussel (55 %), Berlin (44 %), Hamburg (36 %) og Paris (33 %).

Tessina Czerwinski hos KONE legger til: – Den økte heisbruken på arbeidsplasser over hele Europa er et oppmuntrende tegn på at bruken av byer er på vei tilbake til nivåene før pandemien.

– Vi ser allerede at både kontorbygg og hoteller i økende grad utvikler seg til flerfunksjonelle lokaler som tjener behovene til mange mennesker på en bedre måte, sammenlignet med å fokusere på ett spesifikt bruksområde. Disse fremtidsrettede lokalene utnyttes bedre døgnet rundt. Jeg tror kontorer etter hvert vil utvikle seg mot å bli møteplasser for deling av kunnskap, bygging av fellesskap og sosialisering.

– Nå forlanger medarbeidere også mer av arbeidsplassene sine, for å veie opp for den tiden de bruker på pendling, sammenlignet med å jobbe på hjemmekontor. De er opptatt av at tiden de tilbringer på kontoret skal være meningsfull og produktiv – og både enkeltlokaler og hele bygninger må tilpasses disse endrede prioriteringene. Konseptet med 15-minutters nabolag og lavkarbonsoner, som blir stadig mer populært verden over, kommer også til å tvinge oss til å tenke nytt når det gjelder hvordan vi bruker og finner nye anvendelsesområder for eksisterende bygninger. Dette skaper ny etterspørsel etter byggfornyelse på mellomlang sikt.

For mer informasjon, ta kontakt med FTI Consulting:kone@fticonsulting.com

Om KONE

KONEs oppgave er å skape bedre flyt i bylivet. KONE er en verdensleder innen heis- og rulletrappbransjen og leverer heiser, rulletrapper og automatiske dører samt løsninger for vedlikehold og modernisering, for å tilføre verdi til bygninger gjennom hele livssyklusen. Ved hjelp av mer effektiv People Flow® sørger vi for at folk kan forflytte seg trygt, komfortabelt og pålitelig i høyere, smartere bygninger. I 2021 hadde KONE en nettoomsetning på 10,5 milliarder euro og over 60 000 ansatte ved utgangen av året. KONEs B-aksjer er notert på Nasdaq Helsinki Ltd. i Finland. www.kone.com

Om KONEs heisdata

KONEs heisdata viser hvordan selskapets heiser har blitt og blir brukt i byer verden over. Dataene dekker heisbruk i byer og omfatter gjennomsnittstall for hvor mange ganger heisene i selskapets portefølje har startet en heistur. Variasjonene fra by til by skyldes en rekke faktorer, blant annet at byene har ulik type bebyggelse. Byer med høye bygninger – for eksempel Shanghai, Kuala Lumpur og London – har veldig mange heisturer i kontorbygg, mens mindre byer med lavere bebyggelse – som Helsinki – har et mye lavere antall turer per heis.

Del denne siden

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website