IoT gjør seg bemerket

Tingenes internett (Internet of Things, IoT) har fanget oppmerksomheten innen teknologi- og forretningsmiljøet. Selskaper som Humlegården i Stockholm, bryter ny mark og bruker vårt 24/7 Connected Services system til å forbedre kundeopplevelsen.

Bilde

Tekst: Steve Roman

Når virksomheter er ute etter de beste utleiekontorene i Stockholm, tar de kontakt med Humlegården Fastigheter, som tilbyr plass i noen av byens mest eksklusive bygninger. Humlegårdens kunder forventer bare det beste. Det er unødvendig å si at heisproblemer ikke inngår i regnestykket.

“Dette er et av våre største anliggender”, sier Per Rosén, selskapets sjef for operasjoner og vedlikehold. “Når en heis ikke fungerer som den skal, blir leietakerne våre virkelig irriterte, og det er et stort problem for oss. Hvis vi har en eksklusiv bygning med bare én heis og det oppstår en feil på denne heisen, kan du tenke deg hvilke problemer som oppstår”, sier han.

Tidlig i 2016 kontaktet Humlegården oss med en enkel, men utfordrende forespørsel, minnes Jaakko Kaivonen, administrerende direktør for KONE Scandinavia. “Beskjeden fra Humlegårdens side var faktisk ganske klar: ‘Vi vil aldri igjen oppleve utrykninger eller driftsstopp. Vi ønsker å bruke intelligent teknologi for å kunne forutse problemer før de oppstår.”

Bruke smart teknologi

Det var en vanvittig ordre, men vi var tilfeldigvis i de tidlige fasene for å utvikle det som skulle bli våre døgnåpne tilkoblede tjenester, et system som bruker IBM Watson IoT-plattformen til å behandle data fra heisovervåkingsenheter i skyen, og analyserer og forutser utstyrsproblemer før de oppstår. Humlegården hadde på sin side allerede vært en av våre nøkkelkunder i over et tiår og var en ivrig bruker av ny teknologi. Disse faktorene førte til det som skulle bli et av de første pilotprosjektene for de døgnåpne tilkoblede tjenestene, der Humlegården og IBM samarbeidet med oss om å utvikle denne effektive nye applikasjonen for IoT.

Tradisjonelt heisvedlikehold er kalenderbasert, der det utføres service på ulike komponenter eller byttes ut deler basert på beregnede tider for slitasje. Den viktigste ulempen er at i den virkelige verden fungerer ikke heiser alltid i henhold til beregningene. Denne nye tilnærmingen innhenter derimot data fra disse enhetene døgnet gjennom ved å fjernovervåke utstyr, og dataene blir så analysert for å forstå behovene til den enkelte enhet og forutse når et problem er i ferd med å oppstå, slik at alt vedlikehold kan utføres på en forhåndsplanlagt måte md minimale forstyrrelser.

I Humlegården-prosjektet begynte vi ved å koble sensorer til en rekke heiser, der vi i hvert tilfelle målte ca. 200 datapunkt, som sendes til de døgnåpne tilkoblede tjenestene i sanntid. Det var på dette trinnet, sier Kaivonen, at den virkelige utfordringen kom. Nemlig å finne nyttige mønstre i de enorme volumene av innhentede data.

IoT til unnsetning

Bilde

“Alle snakker om IoT – det er et stort moteord. Du kobler ting til en sky. Jeg er ikke sikker på om det er spennende. Du får bare en enorm mengde data. Virkelig spennende blir det først når du begynner å legge inn intelligens i det hele, og det er her IBM Watson kommer inn i bildet”, bemerker han.

IBMs AI-drevne analyser var nøkkelen til å finne de nyttige, avanserte mønstrene i datastrømmen, sier Kaivonen. Hvis komponent A for eksempel viser visse vibrasjoner mens temperaturen stiger 0,5 grader i komponent B, er det sannsynlig at komponent C bryter sammen om ca. en uke. Disse konklusjonene har gitt oss mulighet til å sette opp regler for hvordan vi skal håndtere IoT-dataene og skape vedlikeholdsforespørsler ved behov.

Erfaringene og analysene som utvikles her, blir selvsagt også tatt i bruk i andre prosjekter knyttet til tilkoblede tjenester, og brukt til nytte for kundene.

Rosén ser på disse typene selvlæringssystemer som fremtiden til eiendomsforvaltningsvirksomheten, ikke minst i Sverige der miljøspørsmål er en prioritet og energibesparelser ved å utvide levetiden til installert utstyr dermed er et godt forstått mål.

Markus Huuskonen, KONEs sjef for vedlikeholdsprosesser, bemerker at de døgnåpne tilkoblede tjenestene kommer til å bli bedre etter hvert som flere brukere kobler seg til. “Vi forbedrer oss hele tiden, så jo mer data vi får, jo bedre tjenester kan vi yte. Analysemotoren er selvlærende, så disse typene tilkoblede tjenester kommer avgjort til å komme for fullt i fremtiden”, sier Huuskonen.

Inntil da skaper Humlegården-prosjektet de største bølgene blant andre av Sveriges eiendomsforvaltere, som er henrykt over utsiktene til et forutsigbart vedlikeholdsopplegg. “Denne ideen har faktisk vekket ganske stor interesse blant kundene våre”, sier Kaivonen. “Hvis du tenker på det i et større perspektiv, så selger vi ikke bare tjenester, men også sikkerhet, tilgjengelighet og oppetid. Vi selger personflyt. Og jeg tror det er en interessant visjon for mange.”

Del denne siden

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website