GRØNN, TVERS IGJENNOM!

Grønt er den nye stiltrenden. Og her snakker vi ikke om mote, men om en trend som er dyrket frem av bygningseiere og -utviklere, som blir stadig mer oppmerksomme på betydningen av bærekraftig bygging. Hva betyr dette så for bransjen, og hvordan bidrar KONE?

Rapporten World Green Building Trends 2016 tegner et positivt bilde av fremtiden til bygninger. Den viser at over 1000 svarende i 69 land anslo at over 60 % av arbeidet deres ville være grønt innen 2018. Det er et ambisiøst mål som, hvis det nås, betyr at miljøvennlige bygninger snart kan være normen.

Rapporten fastslår også at nye økonomier som Brasil, India, Saudi-Arabia og Sør-Afrika, kommer til å være drivkreftene for grønn vekst i de neste tre årene, med en utvikling som varierer fra det dobbelte til det seksdobbelte av det nåværende antallet grønne bygninger. Økningen forventes også å fortsette i industriland som USA, Tyskland og Storbritannia.

Den voksende populariteten til grønne bygninger er ingen overraskelse, fordi den gir betydelige driftskostnadsbesparelser sammenlignet med tradisjonelle bygninger. De som svarte på World Green Building Trends 2016, forventer også en besparelse på 14 % i driftskostnader i løpet av fem år for nye grønne bygninger, og en besparelse på 13 % i driftskostnader i løpet av fem år for grønne ombyggings- og renoveringsprosjekter.

Dette forklarer den stigende interessen for å skaffe seg miljøsertifisering som LEED og BREEAM.

KONES AMBISIØSE MÅL

KONE stormer også frem med sine grønne planer. Målene er todelte. KONE ønsker å gjøre egne løsninger enda bedre, og samtidig redusere utslippene av drivhusgasser fra egen virksomhet.

Selskapets bærekraftrapport 2015 holder mål i forhold til begge deler. La oss se på løsningene.

KONE MonoSpace® 500, selskapets nåværende maskinromløse volumheis, er opptil 90 % mer energieffektiv enn KONEs heiser fra 1990-tallet. Selskapets høyhus- heisteknologi, UltraRope™, kutter også energiforbruket ved en heistur på 500 meter med 15 %, og selskapets regenerative løsning gir energibesparelser på 20–35 % ved å gjenvinne energien som slippes ut når heisen brukes.

Rulletrappene er også forbedret. KONEs miljøeffektive løsning kutter energiforbruket ved at rulletrappen går saktere eller stopper opp når den ikke er i bruk, eller ved å øke motorens effektivitet i perioder med lavt trafikkvolum. KONEs destinasjonskontrollsystem optimaliserer trafikk, som igjen reduserer antallet rulletrapper som kreves i en bygning.

TID FOR FORNYELSE

Ifølge det europeiske heisforbundet (ELA) er over 50 % av heisene og rulletrappene i Europa allerede over 20 år gamle, og dette tallet antas å øke til 60 % innen 2020. Dette betyr at tiden er inne for å modernisere. Også her kommer KONEs miljøeffektive teknologiske innovasjoner inn i bildet.

Modernisering av en heis gir økte energibesparelser på opptil 70 %. I tillegg får bygningseiere attraktive fordeler som lavere driftskostnader og forutsigbar livssyklusadministrasjon.

DET DIGITALE INNSLAGET

Etter hvert som teknologiske nyvinninger får innpass, ser også veien videre lovende ut. Nettopp fordi ny teknologi er en viktig brikke for å oppnå større bærekraft. Teknologier i smarte bygninger kan bidra til at bygningseiere og -forvaltere totalt sett får mer energi- og ressurseffektive bygninger, samtidig som personflyten forbedres. Legg til digitaliseringens makt, og resultatene er imponerende.

Ta for eksempel partnerskapet KONE inngikk med IBM tidligere i år. Det bringer kognitiv analyse inn i KONEs tjenester. I praksis betyr dette at KONE kan løse problemer før de oppstår, fordi analyseplattformer stadig lærer og blir bedre i å identifisere fremtidige behov.

Ethvert tiltak for en grønnere fremtid teller. Det er en trend som ikke går av moten med det første.

Grønn, tvers igjennom! - KONE Historie

Del denne siden

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website