Nytt europeisk heisdirektiv gir bedre heissikkerhetsrutiner

Det nye heisdirektivet 2014/33/EU trer i kraft fra 20. april 2016 og erstatter det gjeldende direktivet 95/16/EF.

Alle KONE-produkter og -prosesser oppfyller allerede kravene i det nye direktivet.

Sjekk de viktigste punktene i det nye heisdirektivet »

To nye standarder er introdusert, EN81-20 og EN81-50

Store fordeler med tanke på tilgjengelighet og sikkerhet for både passasjerer og serviceteknikere.

Ha den sikrest mulige heisløsningen i bygningen din, og sørg for å være forberedt for standardendringen i god tid.

Se hvordan standardene berører deg »

Smidigere, smartere personflyt

Ha full kontroll over heis- og rulletrappdriften fra ett enkelt sted.

Se hvordan KONEs overvåkingsløsninger fungerer »

Smidigere, smartere personflyt

Oppnå økt komfort og øk samtidig heisens trafikkhåndteringskapasitet og ytelse.

Se hvordan KONEs destinasjonsløsninger fungerer »

KONE Norge

Vi leverer industriledende heiser, rulletrapper og rullebånd og automatiske dører og porter samt innovative løsninger for service og modernisering.

KONE KUNDESERVICE
0KONE (05663)

ALARMSENTRAL 24/7
0HEIS (04347)

Kontaktskjema »
KONE CARE ONLINE

Rask oversikt over servicebesøk og anleggsdata

KONE Care® Online er en ny nettbasert tjeneste som gir deg data om tidligere, nåværende og fremtidig vedlikehold av dine heisanlegg.

Les mer »