WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Tilbake til toppen

Brukervennlig online kundeportal

KONE Online er en brukervennlig kundeportal som gir deg full oversikt over historikk, overvåke aktuelle data og planlegge for fremtiden.

Oversikt over drift og vedlikeholdelse

I KONE Online portalen får du oversikt over dine anleggesporteføljer, samt de integrerte planene for servicebesøk, inspeksjon, reparasjon med mer.

Portalen har tilgang til data på både planlagte og gjennomførte serviceoppdrag. Blant annet kan du se driftsdata som oppetid, utkallsfrekvens, svartid, servicemontørens beskrivelse av det utførte arbeidet og faktureringsinformasjonen. I en analyse av serviceoppdragene kan ulike driftsperioder sammenlignes og dermed gi verdifull innsikt i budsjettering av større vedlikeholds- og moderniseringsplaner.

Se mer i vår video her

Data i sanntid

Alle data blir vist i sanntid så du kan holde deg oppdatert på driften og vedlikeholdet.

Se mer i vår video her

Enkel oppstart og rapportering

Ved kontraktsinngåelse registrerer vi alle dine anleggsdata i KONE Online portalen og lærer deg og dine kolleger opp i hvordan portalen fungerer.

I tillegg kan vi hjelpe til å sette opp standardrapporter som er enkle å finne frem til og skrive ut. Du kan også velge å få rapportene sendt pr. e-post en gang i måneden eller i kvartalet.

I tillegg sender vi en e-post med de viktigste KPIene én gang i kvartalet.

Se mer i vår video her

Brukerdefinert tilgang

Sammen med KONE kan du bestemme hvem som skal ha tilgang til de ulike data. Blant annet kan du gi begrenset tilgang til faktureringsinformasjon eller anlegg i et bestemt område.

Se mer i vår video her

Logg inn på KONE Online portalen

Be om tilgang til KONE Online portalen