Til toppen av siden

KONE FOREBYGGENDE SERVICE

KONE forebyggende service bidrar til å hindre problemer før de oppstår. Vi vedlikeholder ditt anlegg basert på bruk, alder og andre relevante faktorer. Din skreddersydde serviceplan sikrer at alle enkeltkomponenter og systemer får service til riktig tid og i henhold til alle relevante forskrifter – uansett merke.

KONE KUNDESERVICESENTER

Når du eller sluttbrukerne trenger hjelp til spørsmål knyttet til anlegget, er vårt kundeservicesenter første kontaktpunkt. Vårt profesjonelle team snakker ditt språk, kjenner til ditt anlegg og din situasjon og kan sende en heismontør for å løse problemet.

DRIFTSSTANS

Med vår driftsstanstjeneste for heiser, rulletrapper og automatiske dører sender vi raskt ut en tekniker som tar seg av alle tilfeller av uventet utstyrsfeil, stopp eller uregelmessig drift. Bare ring vårt kundeservicesenter, så kommer det en montør som løser problemet basert på responstiden som er avtalt i kontrakten din.

REPARASJONER

Hvis det oppstår en feil på heisene, rulletrappene eller de automatiske dørene, eller disse har ødelagte komponenter, kan våre montører reparere dem. De avdekker også reparasjonsbehov ved regelmessige servicebesøk og klarer ofte å utbedre problemet før det får innvirkning på anlegget.

KONE ONLINE

Med KONE Online kan du holde deg informert om KONEs servicebesøk, serviceforespørsler og reparasjonstjenester uansett hvor du er. Du får tilgang til informasjon om ytelse, service, driftsstans og reparasjon for anlegget ditt, med enklere planlegging og budsjettering som resultat.

VOICE LINK

KONE Voice Link™-tjenesten sørger for toveiskommunikasjon mellom heispassasjerer og KONE kundeservicesenter når noen trykker på den innebygde alarmknappen inne i kupeen. Systemet identifiserer automatisk kunde- og stedsadresse og sikrer dermed rask løsning på ethvert problem.

NØDEVAKUERING

Nødevakueringstjenesten sikrer rask og trygg redning av passasjerer som sitter fast i heisen. Vår nødprosedyre sikrer at en montør blir sendt ut umiddelbart etter at et kundeservicesenter har fått en serviceforespørsel.

INSPEKSJONER

Inspeksjonstjenesten for heiser, rulletrapper og automatiske dører sikrer at regelmessige inspeksjoner gjennomføres av en offisielt godkjent tredjepart eller blir koordinert og administrert av fagpersonell. Du sparer tid og krefter på å la KONE hjelpe til med eller administrere inspeksjoner, som å koordinere besøk og skaffe teknisk assistanse.

KONE Care 24/7 Connect™

Er en døgnåpen ekstern overvåkings- og feilsøkingstjeneste som gir bedre sikkerhet og pålitelighet for anlegget ditt. Denne tjenesten gir deg ekstra trygghet ved å holde deg informert om KONEs vedlikeholdsaktiviteter og tilstanden til alt det overvåkede anlegget ditt. KONE griper inn når det blir funnet problemer på anlegget ditt, ut fra servicetimene og responstiden som er avtalt mellom deg og KONE.

DATA LINK

Med KONE Data Link kan sikkerheten til heiser og rulletrapper overvåkes 24 timer i døgnet, sju dager i uken, slik at kritiske problemer kan håndteres umiddelbart.

VAKTMESTER

Vår vaktmestertjeneste for heiser, rulletrapper og automatiske dører er en kalenderbasert lysinspeksjon som supplerer vårt KONE forebyggende vedlikehold. Inspeksjonshyppigheten avtales ut fra hva som passer for deg.

KONE MOBILAPPLIKASJON

Med KONE Mobile- app holdes du oppdatert om alle servicebesøk, også når du er ute på farten. Du vet alltid hvilket arbeid som utføres, og hvordan tjenesten er levert.

Planleggingsverktøy og brosjyrer

Flere planleggingsverktøy og brosjyrer