Til toppen av siden

KONE PEOPLE FLOW INTELLIGENCE-LØSNINGER

Behovene endres gjennom bygningens levetid, og våre løsninger for adgang og destinasjonskontroll samt for kommunikasjon og overvåking av utstyr, sørger for at du og bygningen din er klare for alt. Vi sørger for at smidig og sikker personflyt opprettholdes under moderniseringsprosessen.

Hvorfor arbeide med KONE?

EN SMARTERE BYGNING

Med modernisering av våre personflytløsninger kan du forbedre brukeropplevelsen og effektiviteten i bygningen. Vi analyserer den eksisterende situasjonen og foreslår en plan for å sikre smidig personflyt fra inngangsdøren til det endelige bestemmelsesstedet.

ALT DU TRENGER FRA ÉN OG SAMME PARTNER

En ende-til-ende-løsning fra KONE betyr lavere totalkostnader og gjør det unødvendig å koordinere med flere leverandører. Under modernisering sørger vi for minimale forstyrrelser og minimal nedetid for bygningen.

DESIGN OG TILGJENGELIGHET I VERDENSKLASSEN

Våre visuelt tiltalende og brukervennlige enheter har fått en rekke designpriser. De hever bygningens visuelle uttrykk og gir større arkitektonisk frihet under modernisering.

KONE People Flow Intelligence-løsninger

Smarte, fleksible løsninger for tilgang og destinasjonskontroll, samt for kommunikasjon og overvåking av utstyr.

Løsninger for ulike typer bygninger

KONE People Flow Intelligence-løsninger
Produkt
Boligbygg
Kontorbygg
Kjøpesenter
Hoteller
Infrastrukturbygg
Sykehusbygg
Adgang
KONE Access
Grensesnitt for adgangskontroll

x
x
x

x

x

x

x
Destinasjon
KONE Destinasjon

x

x

x
Informasjon
KONE InfoScreen
x
x
x
x
xx
Overvåking
KONE E-Link
x
x
x
x
x
x

HJELPEVERKTØY OG NEDLASTINGER