Hva skjer hvis jeg mister telefonen eller nøkkelbrikken min?

Boligeieren eller leilighetens nøkkelbruker kan raskt og enkelt deaktivere gamle, digitale nøkler og lage nye. Når en vanlig, fysisk nøkkel blir borte, kan det i verste fall bety at alle låser i eiendommen må skiftes ut, noe som kan bli veldig dyrt. Digitale nøkler kan deaktiveres eksternt, enten for en enkelt bruker eller for en brukergruppe.

Hva skjer hvis telefonen min går tom for batteri?

Du vil alltid ha en fysisk nøkkel som backup, noe du også vil trenge for å åpne døren til din egen leilighet.

Hva skjer hvis det blir strømbrudd?

Da slutter adgangssystemet å fungere, og inngangsdøren må åpnes med en vanlig, fysisk nøkkel.

Hva om jeg mister internettoppkoblingen?

Brukerrettighetene ligger nedlastet og kryptert på smarttelefonen din, så du kommer deg fortsatt inn på en sikker måte.

Hvilken teknologi brukes for at smarttelefonen min skal kunne åpne døren?

Det brukes vanlig, trådløs Bluetooth-tilkobling, og all data er kryptert med høy sikkerhet for å gjøre systemet like sikkert som digitale banktjenester. Teknologien ligner den som for eksempel brukes til Volvos mobilnøkler.

Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en global, trådløs standard som brukes for å koble enheter trådløst sammen. For eksempel brukes Bluetooth til handsfree-systemer i biler og i trådløse høyttalere/hodetelefoner.

Hva skyldes den korte forsinkelsen når man åpner døren med en smarttelefon?

Normal åpningstid varierer mellom 0,5 og 2 sekunder. Åpningstiden påvirkes av den enkelte telefonen, programvaren, telefonmodellen og antall applikasjoner som kjører i bakgrunnen.

Hvordan sørger KONE for at deres produkter og tjenester er digitalt sikret?

Generelt svar: KONE tar sikkerheten til alle våre systemer på største alvor. Sikkerheten i KONE-systemene holder samme nivå som tilkoblede kjøretøy i bilindustrien.

Teknisk svar: Sikkerheten er svært viktig for KONE. Derfor sørger vi for at alle KONEs produkter og systemer holder et høyt sikkerhetsnivå. KONEs IoT-plattform eies og styres av IBM. Det betyr at IBMs sikkerhetsrutiner for nettverk og infrastruktur også gjelder for denne plattformen. Forbindelsen mellom KONE-produktene håndteres av et privat nettverk hos KONEs telekompartner, og all kommunikasjon er kryptert. KONEs online-produkter er i samsvar med Assurance Level 4 Security (ISO/IEC 15408). Det betyr at produktene er metodisk utviklet, testet og gransket. Å stadig holde høyeste sikkerhetsnivå er en kontinuerlig prosess som innebærer at KONE gjennomfører løpende vedlikeholdsarbeid i form av blant annet sårbarhetsskanning, automatisk patch-håndtering og sikkerhetstester.

Må inngangsdøren skiftes ut?

Ikke nødvendigvis, men det er mulig at dere må installere et elektrisk sluttstykke. Mange ytterdører har dette allerede installert. Hvis bygningen har en PIN-kode eller et kommunikasjonssystem koblet til døren, er det sannsynligvis allerede installert et elektrisk sluttstykke.

Kan man integrere flere heiser i systemet?

Ja, systemet vårt kan håndtere opptil tre heiser i samme gruppe. Systemet tilkaller da den nærmeste, tilgjengelige heisen for å hente beboeren.

Kan jeg integrere et tredjepartssystem til bygningsautomatisering og fjernovervåkning?

Løsningen vår har fri I/O, noe som blant annet omfatter kontroll av dørbelysningen. Programvareinnstillingene må kontrolleres fra tilfelle til tilfelle, og inngår derfor ikke i KONEs standardtilbud.

Hvorfor kan vi ikke få en fingeravtrykksleser i stedet?

Å ha flere brukere til samme leser vil kreve et stort strømforbruk. Avlesing av fingeravtrykk vil derfor gjøre systemet upålitelig og kan skape frustrasjon. Fingeravtrykksleserne som finnes i moderne smarttelefoner, er som regel tilpasset for én eller to brukere, og fungerer derfor godt i den sammenhengen.
Som et ekstra sikkerhetstiltak kan brukerne åpne døren med smarttelefonen sin, noe som igjen krever brukerens fingeravtrykk eller PIN-kode.

Databeskyttelse?

KONE har en intern personvernerklæring, og vi forplikter oss til å bruke denne utover gjeldende lovgivning. Personvern har høy prioritet i dette prosjektet, og vi har helt fra begynnelsen av systemutviklingen tatt hensyn til relaterte personvernprinsipper og forpliktelser. Vi har blant annet utformet systemet slik at brukeropplysningene i størst mulig grad behandles anonymt og ikke lagres lenger enn nødvendig. Produktet samler ikke inn flere data enn det som er nødvendig til formålet (for eksempel telefonnummer og e-postadresser), og adgangsrettighetene er strengt begrenset.

Hvem kontakter jeg hvis det skulle oppstå et problem?

Hvis det gjelder brukerrettigheter, kontakter du den som administrerer eiendommens system (for eksempel bygningsforvalteren). Annen hjelp til systemet eller applikasjonene finner du på hjelpesidene våre på KONEs hjemmesider.

Kan jeg bestille flere brikker hvis for eksempel beboerne mister dem?

Ja, KONE behandler brikker som reservedeler, og disse kan bestilles gjennom bygningsforvalteren.

Kan jeg tilpasse innstillingene og gjøre dem personlige?

Vi vet at mennesker beveger seg i forskjellig tempo, derfor kan du stille inn tiden det tar å gå fra inngangsdøren til heisen. I tillegg kan du tilpasse heisens hentefunksjon etter dine ønsker, for eksempel ingen automatisk henting, heisen kommer til inngangspartiet, heisen kommer til inngangspartiet og tar deg til en forhåndsinnstilt etasje (sistnevnte kan stilles inn manuelt av brukeren).

Lukk

Fyll inn kontaktopplysningene dine

Vær oppmerksom på at vi samler inn dine personopplysninger når du sender inn dette skjemaet. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kan du lese vår personvernerklæring.
Lukk

Takk!

Takk for at du kontakter oss! Vi tar snart kontakt med deg.

I mellomtiden kan du lese mer på kone.no.

Du kan også laste ned en utskriftsvennlig brosjyre, som blant annet kan være nyttig på møter.

Tips gjerne kolleger, bygningsforvalteren og/eller medlemmene i borettslaget ditt om løsningen vår.

Vær oppmerksom på at vi samler inn dine personopplysninger når du sender inn dette skjemaet. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kan du lese vår personvernerklæring.